Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 10 năm 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Thạch Thành 1, Thanh Hóa năm 2015 - 2016 gòm 7 câu hỏi tự luận và đáp án đi kèm. Đây là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích, giúp các bạn học sinh luyện tập, chuẩn bị tốt nhất cho bài thi cuối năm sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

(Đề có 01 trang)

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II

NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Toán 10

Thời gian: 150 phút (Không kể giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Tìm tập xác định của hàm số sau:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 2 (2,0 điểm).

a) Xác định parabol (P): y = ax2 + bx + c, biết parabol (P) có hoành độ đỉnh bằng 1 và đi qua hai điểm A (0;-3) và B (-2;5)

b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được ở phần a.

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình sau:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10 có đáp án

Câu 5 (2,0 điểm). Cho tam giác ABC có: A (1;1); B (3;0); C (4;5)

a) Tìm tọa độ trong tâm G và trực tâm H của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ điểm D thuộc đoạn BC sao cho diện tích tam giác ABD gấp 2 lần diện tích tam giác ACD.

Đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10 có đáp án

Đề kiểm tra KSCL môn Toán lớp 10

Câu 1:

Đề kiểm tra KSCL môn Toán có đáp án

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 3.861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm