Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Đặng Thúc Hứa, Nghệ An (Lần 1) có 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng 2016 hiệu quả. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc giống đề thi minh họa của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành, mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Long Xuyên, An Giang

SỞ GD – ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA

THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2016

MÔN HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 134

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Kim loại M có thể điều chế được bằng các phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân. M là:

A. Mg. B. Na. C. Al. D. Cu.

Câu 2: Trung hòa hoàn toàn 1,8 gam một axit hữu cơ đơn chức X bằng dung dịch NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2,46 gam muối khan. Axit X là:

A. HCOOH. B. CH3COOH. C. CH3CH2COOH. D. CH2=CHCOOH.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả nước cứng tạm thời và nước cứng vĩnh cửu.

B. Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray.

C. Thạch cao sống là CaSO4.H2O.

D. Hàm lượng cacbon có trong gang cao hơn trong thép.

Câu 4: Cấu hình của ion kim loại giống cấu hình của khí hiếm là:

A. Cu2+ B. Ca2+ C. Fe3+ D. Cr3+

Câu 5: Chất nào sau đây không phản ứng được với H2?

A. Etilen. B. Butan. C. Anđehit fomic. D. Glucozơ.

Câu 6: Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc C6H10O5 có:

A. 3 nhóm -OH. B. 2 nhóm -OH. C. 1 nhóm -OH. D. 4 nhóm -OH.

Câu 7: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH.

A. Alanin. B. Axit fomic. C. Phenol. D. Ancol etylic.

Câu 8: Công thức phân tử của triolein là:

A. C54H104O6. B. C57H104O6. C. C57H110O6. D. C54H110O6.

Câu 9: Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al cần dùng vừa đủ Vml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là:

A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.

(Còn tiếp)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

1. D

2. B

3. C

4. B

5. B

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. D

12. C

13. C

14. B

15. C

16. A

17. C

18. A

19. B

20. C

21. A

22. D

23. D

24. A

25. B

26. B

27. D

28. D

29. C

30. D

31. B

32. A

33. C

34. D

35. C

36. B

37. C

38. A

39. D

40. C

41. D

42. D

43. A

44. A

45. B

46. D

47. A

48. C

49. A

50. A

Đánh giá bài viết
1 1.064
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm