Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa lần 1

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2
( Đề thi gồm 6 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC ÔN THI THPT QG
NĂM 2019 - LẦN 1
Môn Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:............................................SBD: .............................
Mã đề thi
132
Câu 1: Hàm số
3
3y x x
nghịch biến trên khoảng nào?
A.
1;1
. B.
0;

. C.
;


. D.
; 1
.
Câu 2: Cho khối lăng trụ tam giác
.
AB
C A B C
. Gọi
M
,
N
lần lượt trung điểm của
CC
.
Mặt phẳng
A M
N
chia khối lăng trụ thành hai khối đa diện. Gọi
1
V
thể tích của khối đa diện chứa
đỉnh
B
2
V
là thể tích khối đa diện còn lại. Tính tỉ số
1
2
V
V
.
A.
13
3
S
. B.
1
2
2
V
V
. C.
1
2
3
V
V
. D.
1
2
5
2
V
V
.
Câu 3: Hình trụ bán kính đáy
r
. Gọi
O
O
là tâm của hai đường tròn đáy với
2OO
r
. Một mặt cầu
tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại
O
O
. Gọi
C
V
T
V
lần lượt thể tích của khối cầu và khối trụ.
Khi đó
C
T
V
V
A.
3
4
.
B.
2
3
.
C.
3
5
.
D.
1
2
.
Câu 4: Cấp số cộng
n
u
có số hạng đầu
1
3
u
, công sai
2
d
thì số hạng thứ 5 là
A.
5
8
u
. B.
5
5
u
. C.
5
1
u
. D.
5
7
u
.
Câu 5: Bất phương trình
4 2
log 7 log 1
x x
có tập nghiệm là
A.
5;
. B.
1;
2
. C.
2;
4
. D.
3;
2
.
Câu 6: Cho hình lập phương
.
AB
CD A B C D
cạnh bằng
a
, gọi
góc giữa đường thẳng
mặt phẳng
BB D D
. Tính
sin
.
A.
3
4
. B.
3
2
. C.
3
5
. D.
1
2
.
Câu 7: Cho hàm s
y f
x
xác định trên
\ 1
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 8: Thầy giáo
10
câu hỏi trắc nghiệm, trong đó
6
câu đại số
4
câu hình học. Thầy gọi bạn
Nam lên trả bài bằng cách chọn lấy ngẫu nhiên
3
câu hỏi trong
10
câu hỏi trên để trả lời. Hỏi xác suất bạn
Nam chọn ít nhất có một câu hình học là bằng bao nhiêu?
A.
5
6
. B.
1
30
. C.
1
6
. D.
29
30
.
Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng
.
AB
C A B C
đáy là tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
2AA
a
. Thể
tích của khối lăng trụ là
x
1
2
y
0
y
3
2
5
A.
3
6
4
a
. B.
. C.
3
3
12
a
. D.
3
6
1
2
a
.
Câu 10: Cho hình chóp
S
.
A
BCD
S DA ABC
, đáy
A
BCD
hình chữ nhật với
5AC a
2
.
BC
a
Tính khoảng cách giữa
SD
BC
?
A.
3
4
a
. B.
3a
. C.
3
2
a
. D.
2
3
a
.
Câu 11: Một người gửi số tiền
5
0
triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất
8
,4%
/năm. Cứ sau mỗi
năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Người đó sẽ lĩnh được số tiền
cả vốn lẫn lãi là
8
0
triệu đồng sau
n
năm. Hỏi nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền và
lãi suất không thay đổi thì
n
gần nhất với số nào dưới đây.
A.
5
. B.
7
. C.
6
. D.
4
.
Câu 12: Cho hình trụ diện tích xung quanh bằng
2
3
πa
bán kính đáy bằng
a
. Chiều cao của hình
trụ đã cho bằng
A.
3a
. B.
2a
. C.
3
2
a
. D.
2
3
a
.
Câu 13: Cho hàm số
f x
đạo hàm liên tục trên đoạn
[
1;4]
thỏa mãn
1 12
f
,
4
1
'
d 17.
f
x x
Tính giá trị của
4 ?.
f
A.
4
9.
f
B.
4
19.
f
C.
4
29.
f
D.
4
5.
f
Câu 14: Cho hàm số
y
f x
liên tục trên
đạo hàm
2
3
1
1 2
f
x x x x
. Hàm số
y
f x
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
1;1
. B.
2;

.
`
C.
1;2
. D.
; 1
.
Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
0
,3
l
og (3 )
0
2x
A.
2
;1
3
. B.
2;

. C.
2
;
3
. D.
2
;1
3
.
Câu 16: Cho hàm số
1
ax b
y
x
có đồ thị như hình dưới.
Khẳng định nào dưới đây là đúng?
A.
0
b
a
. B.
0
b
a
. C.
0
b
a
. D.
0
a
b
.
Câu 17: Họ nguyên hàm của hàm số
e
cos 2019
x
f
x x
A.
e sin 2019
x
F x x C
. B.
e sin
x
F x x C
.
C.
e sin 2019
x
F x x x C
. D.
e sin 2019
x
F x x x C
.
Câu 18: Hình đa diện bên dưới có bao nhiêu mặt?
O
x
y
1
1
2
2
A.
11
. B.
7
. C.
12
. D.
10
.
Câu 19: Cho hàm số
y f
x
xác định trên
\ 0
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng biến
thiên như sau:
Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho phương trình
f x
m
ba nghiệm thực
phân biệt.
A.
2;
4
. B.
2;
4
. C.
2;
4
. D.
;4

.
Câu 20: Đồ thị hình bên là của hàm số nào được liệt kê trong bốn phương án A, B, C, D
A.
3
3y x
x
B.
3
2y x
x
C.
3
3y x
x
D.
3
2y x
x
Câu 22: Đồ thị hàm số
2
2
9
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận ?
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 22: Cho hàm số
ln
4
ln
2
x
y
x m
với
m
tham số. Gọi
S
tập hợp các giá trị nguyên dương của
m
để hàm số đồng biến trên khoảng
1;e
. Tìm số phần tử của
S
.
A.
2
. B.
4
. C.
3
. D.
1
.
Câu 23: Đạo hàm của hàm
2
2
x
y x
x e
bằng:
A.
2
2 .
x
x e
B.
2
2 2 .
x
x x e
C.
2
2 .
x
x e
D.
2
.
x
x x e
Câu 24: Biết
d 2
ln 3 1
f x
x x x C
, với
1
;
3
x

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định
sau.
A.
3 d
6 ln 9 1
f x
x x x C
. B.
3 d
6 ln 3 1
f x
x x x C
.
x
0
2
y
0
y
2
4

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Yên Định 2 - Thanh Hóa lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm