Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh lần 1

Họ, tên thí sinh:......................................................................Số báo danh:............................................
Câu 1: Để đầu dự án trồng rau sạch theo công nghệ mới, bác Năm đã làm hợp đồng xin vay vốn
ngân hàng với số tiền
100
triệu đồng với lãi suất
%x
trên một năm. Điều kiện kèm theo của hợp đồng
số tiền lãi tháng trước sẽ được tính làm vốn đsinh lãi cho tháng sau. Sau hai năm thành công với
dự án rau sạch của mình, bác Năm đã thanh toán hợp đồng ngân hàng số tiền làm tròn
129.512.000
đồng. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
13
x
. B.
15
x
. C.
12
x
. D.
14
x
.
Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số
2019
log | |y x
,
0
x
.
A.
,
1
.
| | ln 2019
y
x
B.
,
1
.
y
x
C.
,
1
y
D.
,
ln 2019.
y x
Câu 3: Hộp
A
4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ 6 viên bi xanh. Hộp
B
7 viên bi trắng, 6 viên bi
đỏ 5 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi, tính xác suất để hai viên bi được lấy ra
cùng màu.
A.
91
.
135
B.
44
.
135
C.
88
.
135
D.
45
.
88
Câu 4: Cho hình chóp S.ABC các cạnh bên bằng nhau. Biết rằng ABC tam giác cân tại A
120BAC .
Khi đó hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy ABC
A. Trung điểm của cạnh BC. B. Đỉnh A của
ABC.
C. Đỉnh D của hình thoi ABDC. D. Tâm đường tròn nội tiếp của
ABC.
Câu 5: Từ độ cao
55,8m
của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta
thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất
quả bóng lại nảy lên độ cao bằng
1
10
độ cao quả bóng đạt trước
đó. Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho
đến khi nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng
sau đây?
A.
67m;69m .
B.
60m;63m .
C.
64m;66m .
D.
69m;72m .
u 6: Cho hình chóp
.
S ABCD
có đáy
ABCD
là hình thoi cạnh
a
,
0
60
ABC ,
SB a .2
Hai mặt
n
SAD
SAB
cùng vuông góc với mặt đáy
ABCD
. Mệnh đề nàoới đây đúng?
A.
2
ABCD
a
B.
3SC a .
C.
SAC SBD .
D.
S .ABCD
a
V .
3
3
12
Câu 7: Tìm ta đ giao đim của đường tiệm cn đng và tiệm cn ngang ca đ thm số
2
.
2
x
y
x
A.
2;1
. B.
2;2
. C.
2; 2
. D.
2;1
.
Câu 8: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BẠCH ĐẰNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM 2019
Môn: Toán
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề thi gồm 06 trang
x
'f x
f x
1
3
2019

2019

0
0
Mã đề: 132
Hỏi đồ thị hàm số
2018 2019
y f x
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
5.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 9: Phương trình
1
1
3 2
9
x
x
có bao nhiêu nghiệm âm?
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 10:
Vòng quay mặt trời Hạ Long Sun Wheel trong khu giải trí
Sun World Ha Long Park đường kính
115
m
, quay hết
một vòng trong thời gian
20
phút. Lúc bắt đầu quay, một
người cabin thấp nhất ch mực ớc biển 100 m. Hỏi
người đó đạt được độ cao 200
m
(so với mực nước biển) lần
đầu tiên sau bao nhiêu gy ( làm tròn đến
1 10
s)?
A. 458,9 s. B. 408,6 s.
C. 460,6 s. D. 407,9 s
Câu 11: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
3 2
2 4 1
f x x x x
trên đoạn
1;3 .
A.
1;3
max 7.
f x
B.
1;3
max 4.
f x
C.
1;3
max 2.
f x
D.
1;3
67
max .
27
f x
Câu 12:
Cho hàm số
f x
đồ thị của hàm số
'f x
như hình
vẽ bên dưới. Hỏi hàm số
2
1
2
x
y f x x
nghịch
biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
3;1 .
B.
2;0 .
C.
1;3 .
D.
3
1; .
2
Câu 13: Cho hàm số
2
4 2
x 2x 3
y
x 3x 2
. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận ?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 14: Cho hình chóp tam giác đều
.S ABC
cạnh đáy bằng
2a
, cạnh bên tạo với đáy góc
0
60
.
Tính theo
a
thể tích khối chóp
.S ABC
?
A.
3
2 3
.
3
a
B.
3
3
.
3
a
C.
3
3
.
4
a
D.
3
3.a
Câu 15:
Cho hàm số
f x
đồ thị của hàm số
' 2 2
y f x
như hình vẽ bên. Hỏi hàm số
y f x
nghịch biến trên
khoảng nào dưới đây?
A.
1;1 .
B.
;2 .
C.
3 5
; .
2 2
D.
2; .
x
-1
O
2
y
2
3
1
Câu 16: Hai chuồng nhốt thỏ, mỗi con thỏ lông chỉ mang màu trắng hoặc màu đen. Bắt ngẫu nhiên
mỗi chuồng đúng một con thỏ. Biết tổng số thỏ trong hai chuồng là 35 xác suất để bắt được hai con
thỏ lông màu đen là
247
300
. Tính xác suất để bắt được hai con thỏ có lông màu trắng.
A.
7
.
150
B.
1
.
150
C.
1
.
75
D.
7
.
75
Câu 17:
Cho hàm số
y f x
đồ thị
y f x
hình vẽ bên. Xét hàm
số
3 2
1 3 3
2018,
3 4 2
g x f x x x x
mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
3;1
min 1 .
g x g
B.
3;1
3 1
min .
2
g g
g x
C.
3;1
min 3 .
g x g
D.
3;1
g x g
Câu 18: bao nhiêu gtrị nguyên của tham số
2019;2019
m
để hàm số
ln 6
ln 3
x
y
x m
đồng biến
trên khoảng
6
1;e
?
A.
2020.
B.
2021.
C.
2018.
D.
2019.
Câu 19: Nghiệm phương trình
9 4.3 45 0
x x
A.
9.
x
B.
5
x
hoặc
9.
x
C.
2
x
hoặc
3
log 5.
x D.
2.
x
Câu 20:
Cho hàm số
y f x
liên tục trên
đồ thị đường
cong trơn (không bị gãy khúc), tham khảo hình vẽ bên. Gọi
hàm
.g x f f x
Hỏi phương trình
0
g x
bao
nhiêu nghiệm phân biệt ?
A.
14.
B.
10.
C.
12.
D.
8.
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình bình hành. Gọi M, N lần lượt trung điểm của AD
BC. Giao tuyến của (SMN) và (SAC) là:
A. SK (K là trung điểm của AB). B. SO (O là tâm của hình bình hành ABCD).
C. SF (F là trung điểm của CD). D. SD.
Câu 22: Cho dãy số
n
u
xác định bởi
1
1
1
.
2 5
n n
u
u u
Tìm số hạng thứ
2020
của dãy.
A.
2020
2020
3.2 5.
u
B.
2019
2020
3.2 5.
u
C.
2019
2020
3.2 5.
u
D.
2020
2020
3.2 5.
u
Câu 23: Gọi
S
là tập hợp tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số sau đồng biến trên
 
2 5 3 2 2
1 1
10 20
5 3
f x m x mx x m m x
. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc
S
bằng
A.
5
2
. B.
2
. C.
1
2
. D.
3
2
.
Câu 24: Cho các số thực
,x y
thỏa mãn
0 , 1x y
3
log 1 1 2 0
1
x y
x y
xy
 
. Tìm g
trị nhỏ nhất của
P
với
2
P x y
.

Đề thi thử năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 2.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm