Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 3 chuyên Trần Phú, Hải Phòng

1/8 - Mã đề 501
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 08 trang)
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA LẦN 3
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: TOÁN
Ngày thi: ..... /...../2023
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 501
Họ, tên thí sinh:.......................................................................................
Số báo danh:............................................................................................
Câu 1. Cho hàm số
y f x
đạo hàm
' sin . os ,f x x x c x x
. Biết
F x
nguyên hàm của
f x
thỏa mãn
0 1
F F
, khi đó giá trị của
2
F
bằng
A.
1 2
. B.
1 4
. C.
1 2
. D.
4
.
Câu 2. Cho
2
0
d 4
f x x
. hi đó
2
0
2 cos d
I f x x x
bằng
A.
9.
B.
1.
C.
7.
D.
6.
Câu 3. Khối trụ đường kính đáy bằng
a
, chiều cao bằng
2
a
thì diện tích xung quanh
bằng
A.
2
2
a
. B.
2
2
2
a
. C.
2
2
6
a
. D.
2
3
4
a
.
Câu 4. Điểm
M
trong hình vẽ biểu thị cho số phức:
A.
2 3
i
. B.
2 3
i
. C.
3 2
i
. D.
3 2
i
.
Câu 5. Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
có cạnh đáy bằng
2
a
60
o
ASB . Tính thể tích
V
của khối chóp đã cho.
A.
3
2 2 .
V a
B.
3
4 3
.
3
V a
C.
3
4 2
.
3
V a
D.
3
4
.
3
V a
Câu 6. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
2/8 - Mã đề 501
Số nghiệm của phương trình
2 5 0
f x
A.
4.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 7. Hàm số
2
ln 4
y x
đồng biến trên khoảng
A.
2;0
. B.
0;2
. C.
;2

. D.
2;2
.
Câu 8. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số
y f x
bằng
A.
2.
B.
5.
C.
1.
D.
2.
Câu 9. Hàm số
4
2
x
f x
có đạo hàm là
A.
4
2 .ln 2.
x
f x
B.
4
4.2
.
ln 2
x
f x
C.
4
2
.
ln 2
x
f x
D.
4
4.2 .ln 2.
x
f x
Câu 10. Trong không gian
Oxyz
, tọa độ điểm
M
đối xứng với
2; 5;4
M
qua mặt phẳng
Oyz
A.
2; 5;4
. B.
2;5; 4
. C.
2; 5; 4
. D.
2;5;4
.
Câu 11. Trong không gian
,
Oxyz
cho điểm
4; 2;3
M
đường thẳng
1 3 2
:
1 1 1
x y z
d
. Đường thẳng
đi qua điểm
,
M
cắt trục
Oy
vuông góc với đường
thẳng
d
có phương trình là
A.
4 4
2
3 3
x t
y t
z t
B.
4 4
2
3 3
x t
y t
z t
3/8 - Mã đề 501
C.
4 4
2
3 3
x t
y t
z t
D.
4 4
2
3 3
x t
y t
z t
Câu 12. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô khi dừng đèn đỏ phải cách
nhau tối thiểu
1
m
. Một ô
A
đang chạy với vận tốc
16 \
m s
bỗng gặp ô
B
đang đứng đèn
đỏ nên ô
A
hãm phanh và chuyển động chậm dần đều bởi vận tốc được biểu thị bởi công thức
16 4
A
v t t
( đơn vị tính bằng
\
m s
), thời gian tính bằng giây. Hỏi rằng để hai ô
A
B
đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô
A
phải hãm phanh khi cách ô
B
một khoảng ít
nhất là bao nhiêu mét?
A.
12
m
. B.
31
m
. C.
32
m
. D.
33
m
.
Câu 13. Tập xác định của hàm số
3
5
1
y x
A.
1; .

B.
1; .

C.
\ 1 .
D.
0; .

Câu 14. Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình đường thẳng
đi qua
1;1;0
M
và vuông
góc với mặt phẳng
: 4 2 0
Q x y z
.
A.
1
1 4
x t
y t
z t
. B.
1
1 4
x t
y t
z t
.
C.
1
1 4
x t
y t
z t
. D.
1
4
1
x t
y t
z
.
Câu 15. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
A.
1.
x
B.
1.
y
C.
1.
y
D.
1.
x
Câu 16. Trong không gian
Oxyz
, mặt phẳng
cắt các trục
Ox
,
Oy
,
Oz
lần lượt tại
3
điểm
2;0;0
A
,
0;3;0
B
,
0;0; 4
C
. Khoảng cách từ
O
đến
bằng
A.
61
12
. B.
4
. C.
12 61
61
. D.
3
.
Câu 17. Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình mặt phẳng
P
đi qua điểm
1;0;3
M
có véctơ pháp tuyến
1;3; 4
n
.
A.
3 4 3 0
x y z
. B.
3 4 13 0
x y z
.
C.
3 4 13 0
x y z
. D.
3 4 13 0
x y z
.
Câu 18. Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
\ 1 .

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 3 chuyên Trần Phú, Hải Phòng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Toán lần 3 chuyên Trần Phú, Hải Phòng được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023. Mời các bạn cùng theo dõi.

Đề thi được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Toán.

Đánh giá bài viết
1 58
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm