Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017. Tham khảo đề thi để quý thầy cô có thêm cho mình tư liệu để phục vụ cho việc ra đề thi cũng như hướng dẫn ôn tập cho học sinh có hiệu quả hơn, các em học sinh có thêm nguồn tư liệu ôn thi hữu ích đồng thời các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức, tích lũy kinh nghiệm giải đề và biết cách phân bổ thời gian hợp lý trong từng bài thi. Chúc các em học sinh ôn thi có hiệu quả và đạt kết quả cao trong các vòng thi tiếp theo của kì thi Violympic.

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 15 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017 Online

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: Tập hợp các ước là số chẵn lớn hơn 5 của 100 có ... phần tử.

Câu 2: Cho các tia OB, OC thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Gọi OD là tia phân giác của ∠BOC. Biết ∠AOB = 1200, ∠AOC = 700. Số đo ∠AOD =...0

Câu 3: Tính 43 + 44 + 45 + 46 + 47 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 50 =...

Câu 4: Trong một buổi giao lưu văn nghệ, số học sinh nữ chiếm 2/5, trong đó 3/8 số nữ là học sinh lớp 6. Trong số học sinh nam dự buổi giao lưu văn nghê, 2/9 là học sinh lớp 6. Biết số học sinh dự buổi giao lưu văn nghệ trong khoảng từ 130 đến 200. Tổng số học sinh nam và số học sinh nữ lớp 6 là... học sinh.

Câu 5: Một số tự nhiên A được viết bằng 2017 chữ số 7. Cộng thêm a đơn vị vào số A ta được một số chia hết cho 35. Giá trị nhỏ nhất của a bằng ...

Câu 6: Biết rằng Ia + 7I2017 + Ib - 3I2016 = 0. Khi đó a - b =...

Câu 7: Số tự nhiên nhỏ nhất có 20 ước nguyên dương là số...

Câu 8: Tìm x thỏa mãn 9 - (27 - 2x) = -I-27I - 15. Vậy x =...

Câu 9: Tập hợp các số nguyên n để n/n + 3 có giá trị là số nguyên là S = {....}. Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";".

Câu 10: Hai xe oto đi từ hai địa điểm A và B về phía nhau, xe thứ nhất khởi hành từ A lúc 7 giờ, xe thứ hai khởi hành từ B lúc 7h 10 phút. Biết rằng xe thứ nhất đi hết quãng đường AB trong 2 giờ và xe thứ hai đi hết quãng đường AB trong 3 giờ, Vậy thời gian 2 xe đi để gặp nhau là... phút.

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Kết quả của phép tính I-1010I + I-1001I + I-6I là ...

Câu 2: Kết quả phép tính I(-105) + (-15)I + I(-111) - (-31)I là...

Câu 3: Biết x thỏa mãn I-5I - 3x = (-52). Khi đó giá trị của x là:...

Câu 4: Với a = -3, giá trị của biểu thức a.32 + (-52).I-32I là...

Câu 5: Tìm số nguyên x thỏa mãn: x + (-13) = I-102I - (-37). Vậy x =...

Câu 6: Tìm số nguyên âm a, biết Ia2 + 52I = (-43) + I-93I. Vậy a =...

Câu 7: Tính I15 + 43 - I35 + 73I + I-50I =..

Câu 8: Giá trị cùa phân số A = 72/2 - n khi n = -5 là...

Câu 9: Cho a là số tự nhiên viết bởi 2017 chữ số 4. Số dư của phép tính a chia cho 15 là:...

Câu 10: Năm 1990 tuổi bố Nam đúng bằng tổng các chữ số của năm sinh. Hỏi hiện nay (năm 2017) bố Nam bao nhiêu tuổi?

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic Toán lớp 6 vòng 16

Trả lời: 1 <...<...<...<...<......<......<......<...

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 16 năm 2016 - 2017

Bài 1: Mười hai con giáp

Câu 1: 4

Câu 2: 95

Câu 3: 100

Câu 4: 51

Câu 5: 28

Câu 6: -10

Câu 7: 240

Câu 8: -12

Câu 9: -6; -4; -2; 0

Câu 10: 66

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 2017

Câu 2: 200

Câu 3: 10

Câu 4: -252

Câu 5: 150

Câu 6: -5

Câu 7: 0

Câu 8: 7

Câu 9: 4

Câu 10: 50

Bài 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

9 < 1 < 2 < 10 < 5 < 4 < 7 < 8 < 3 < 6

Đánh giá bài viết
2 1.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm