Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 năm 2016 - 2017. Đây là tài liệu tham khảo hay, giúp các bạn học sinh ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo. Đi kèm với đề thi là đáp án chúng tôi đã cập nhật đầy đủ và chính xác, chính vì vậy các bạn có thể tự đối chiếu kết quả bài làm của chính mình. Chúc các bạn có kết quả cao trong những vòng thi tiếp theo.

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 1 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 2 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017

Mời làm: Đề thi Violympic môn Toán lớp 9 vòng 11 năm học 2016 - 2017 Online

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 9 VÒNG 11 NĂM 2016 - 2017

Bài 1: Đi tìm kho báu

Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = x2 + 1. Khi đó f(0) = ...

Câu 2: Tìm x: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Trả lời: Giá trị x là ...

Câu 3:

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Câu 4

Tính: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Trả lời: B = ...

Câu 5

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

A = 8 - Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Trả lời: Giá trị lớn nhất của A là ...

Bài 2: Mười hai con giáp

Câu 1: Tìm x biết: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Trả lời: Giá trị của x là ...

Câu 2

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Câu 3: Cho hàm số y = f(x), điểm A(a; b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi:

A. f(a) = 0
B. b = f(a)
C. a = f(b)
D. f(b) = 0

Câu 4: Biểu thức Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 xác định khi và chỉ khi.

A. x ≥ 0 và x ≠1
B. x ≥ 0 và x ≠3
C. x ≤ 0 và x ≠- 1
D. x ≤ 0 và x ≠-3

Câu 5: Tính √(25 + 144) = ...

A. 13
B. 17
C. -13
D. 169

Câu 6: Cho ΔABC vuông tại A có trung tuyến AM = AB. Khi đó tanB - 3tanC = ...

Câu 7: So sánh Q = √2017 - √2016 và P = √2016 - √2015 ta được:

A. Q > P
B. Không so sánh được
C. Q < P
D. Q = P

Câu 8: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào xác định với ∀x ∈ R

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Câu 9:

Cho hàm số Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11Tìm m để hàm số là hàm số bậc nhất

A. m = -2
B. m ≠-2
C. m < 2
D. m > 2

Câu 10: Tìm giá trị lớn nhất của E = √(3 - x) + x.

Trả lời: Giá trị lớn nhất của E là ...

Bài 3: Đừng để điểm rơi

Câu 1: Cho đường tròn (O; 10cm), dây AB = 16cm. Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB.

Trả lời: Khoảng cách từ tâm O tới dây AB là ...cm

Câu 2: Cho sin2α = 0,8. Tính cos2α = ...

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 3: Cho ΔABC vuông tại A, có sinB = 0,6. Vậy sinC = ...

Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất

Câu 4

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Câu 5

Tính: 2cot570.cot330 + sin2110 - Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11 + sin2790 = ...

Câu 6

Tìm x biết: Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Trả lời: Giá trị của x là ...

Câu 7

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 11

Câu 8

Tìm m để đồ thị hàm số y = x cắt đồ thị hàm số y = mx + 3, tại điểm M (1; 1)

Trả lời: Giá trị của m là ...

Câu 9

Tìm giá trị lớn nhất của A = x2y, biết x. y dương và 2x + 2y = 4.

Trả lời: Giá trị lớn nhất của A là ...

Câu 10

Cho 00 ≤ α ≤ 900, có sinα.cosα = 1/4. Tính sin2α + cos4α = ...

Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản (.../...)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 9 VÒNG 11

Bài 1

Câu 1: 1
Câu 2: 65
Câu 3: -2
Câu 4: 18
Câu 5: 5

Bài 2

Câu 1: 15

Câu 2: 2

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: 0

Câu 7: C

Câu 8: C

Câu 9: B

Câu 10: 13/4

Bài 3

Câu 1: 6

Câu 2: 0,2

Câu 3: 0,8

Câu 4: 1

Câu 5: 0

Câu 6: 0

Câu 7: 0

Câu 8: -2

Câu 9: 2

Câu 10: 7/8

Đánh giá bài viết
4 1.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm