Chuyên đề hình lăng trụ đứng Toán lớp 8

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Chuyên đề Hình lăng trụ đứng đưa ra nghĩa nghĩa cùng với các công thức tính toán diện tích và thể tích, giúp cho các bạn học sinh củng cố, nâng cao thêm kiến thức đã được học ở chương 4 Toán lớp 8.
Bài tập Toán 8 Xem thêm