Chuyên đề hình lăng trụ đứng Toán lớp 8

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
Toán lớp 8 - Chuyên đề hình lăng trụ đứng
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
A. Kiến thức cần nhớ
1. Định nghĩa
+ Hình lăng trụ đứng hình hai đáy đa giác, các mặt bên hình chữ nhật.
+ Hình ng tr đứng đáy là nh bình hành gọi hình hộp đứng.
+ Hình n tr đứng đáy hình chữ nhật gọi hình hộp chữ nhật.
2. Các công thức bản
+ Một hình lăng trụ đứng đáy đa giác n cạnh thì số đỉnh một đáy n, số
đỉnh của nh lăng tr 2n.
+ S cạnh đáy là n, số cạnh bên n, số cạnh của hình lăng trụ 3n.
+ S mặt bên là n, số mặt đáy 2, số mặt của hình lăng trụ n + 2.
+ Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi nhân với đường cao,
nghĩa là:
S
xq
= 2.p.h (trong đó p nửa chu vi, h chiều cao).
+ Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng là:
S
tp
= S
xq
+ 2.S
đáy
+ Th tích nh lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, nghĩa là:
V = S.h (trong đó S diện tích đáy, h chiều cao)
B. Bài tập
Bài 1: Cho hình lăng trụ đứng ABCA'B'C',đáy tam giác ABC AB = 6cm, BC =
8cm, AC = 10cm chiều cao của lăng trụ 12cm.
b) nh diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình lăng trụ;
c) nh thể tích của hình lăng trụ.
Bài 2: nh vẽ gồm các hình lăng trụ đứng. Hãy tính thể tích của với các kích
thước được cho trên hình.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
Bài 3: Một lều trại có dạng hình ng trụ đứng ABC.A'B'C' trong đó AB=AC. Th
tích toàn phần không gian bên trong lều 3m
3
. Biết chiều dài CC' của lều 2,5m,
chiều rộng BC của lều 1,6m . (hình dưới). Tính chiều cao AH của lều.
Bài 4: Một cái lều trại dạng lăng trụ đứng tam giác với các kích thước như
trên hình vẽ:
a) nh thể tích khoảng không bên trong lều
b) Số vải bạt cần phải để dựng lều đó bao nhiêu ? (Không tính c mép và
nếp gấp của lều)
Bài 5: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích của lăng trụ
đứng nh vẽ
Bài 6: Tính thể tích của hình vẽ
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc Tải tài liệu học tập, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí tại VnDoc
C. Đáp án
Bài 1:
Trong tam giác ABC, có: AB
2
+ BC
2
= 6
2
+ 8
2
= 36 + 64 =100 = 10
2
= AC
2
Theo định đảo của định Pytago ta có tam c ABC vuông tại B.
Chu vi tam giác ABC là: P
ABC
= AB + BC + AC = 6 + 8 + 10 = 24cm
Diện tích tam giác ABC là: S
ABC
=
1
2
BA.BC =
1
2
6.8 = 24cm2
a, Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là: S
xq
= P
ABC
. h = 24.12 = 288 cm
2
Diện tích toàn phần của hình lăng tr là: S
tp
=S
xq
+S
2đáy
= 288 + 2.24 = 336cm
2
b, Th ch của hình lăng trụ là: V = S
ABC
.h = 24.12 = 288 cm
3
Bài 2:
Hình đã cho bao gồm hai hình lăng trụ đứng ng chiều cao bằng 7.
Đáy của lăng trụ thứ nhất hình chữ nhật chiều dài 6cm, chiều rộng 3cm.
Đáy của lăng trụ th hai hình thang vuông đáy lớn 2cm, đáy nhỏ 1cm
chiều cao 1cm.
Thể tích của hình trụ th nhất V
1
= 6.3.7 = 126cm
3
Thể tích của hình trụ th hai V
2
= 7cm
3
Thể tích của hình trên V = V
1
+ V
2
= 133cm
3
Bài 3:
Diện tích đáy ABC 3 : 2,5 = 1,2m
Chiều cao AH của lều 1,2.2 : 1,6 = 1,5m
Bài 4:

Chuyên đề Hình lăng trụ đứng Toán lớp 8

Chuyên đề Hình lăng trụ đứng Toán lớp 8 được VnDoc biên soạn, tổng hợp để giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Đây là phần bài tập về Hình lăng trụ đứng được chia làm hai phần: Lý thuyết, bài tập. Phần lý thuyết sẽ đưa ra định nghĩa về hình lăng trụ đứng và tổng hợp các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích. Phần bài tập được chọn lọc kèm với đó là đáp án chi tiết để các bạn học sinh có thể áp dụng các công thức phía trên vận dụng làm bài. Qua đó sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức về Chương Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều đã được học.

Ngoài Chuyên đề Hình lăng trụ đứng mời các bạn học sinh tham khảo thêm bộ tài liệu tổng hợp ôn thi học kì 2 lớp 8 môn Toán như Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Toán - Tuần 2 tháng 3 năm 2020, 18 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán các quận huyện TPHCM, ... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với các bài tập về chuyên đề này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.487
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán 8 Xem thêm