5 đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019-2020

ĐỀ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 8
Thời gianm bài: 90 phút
i 1 (1, 5 điểm) Cho biểu thức
P =
2
x 1 x 1
:
x 2 x 2
x 4
với x
- 1; x
≠ ± 2
a) Rút gọn P
b) Tính giá trị của P tại
1
x
2
i 2 (2, 5 điểm) Giải các phương trình sau
a) 3(5x – 2) – 7x = 10
b)
2x 1 3x 2 1
3 2 6
c) x
3
– 3x
2
+ 2x – 6 = 0
d)
2
x 1 1 2x 1
x x 1
x x
i 3 (2 đim) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi đến B ô tô trả
hàng mất 2 giờ rồi quay về A với vận tốc 40 km/h. Tổng thời gian đi, trả
hàng ở B và về mất 10 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB
i 4 (3, 5 điểm). Cho ∆ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao
AH. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AB = BE
a) Chứng minh ∆HBA
∆ABC
b) Chứng minh BE
2
= BH.BC
c) Tính BC, AH
d) Tia phân giác của 
cắt AC tại D. Tính tỉ số
CED
ABC
S
S
i 5 (0, 5 điểm) Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp sao cho tổng các lập phương
của ba số bằng lập phương của số thứ tư.
Toán lớp 8
1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút
i 1 (2, 5 điểm): Cho biểu thức
2
2
x 1 x 5 2x 10
P : 1
x 3 3 x x 3
x 9
với
x 3,x 3,x 7
a) Rút gọn P
b) Tính P khi
x 1 2
c) Tìm x để
x 5
P
6
i 2 (2 đim):
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình
Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất một lô hàng, theo đó mỗi giờ phải
làm 30 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi giờ tổ chỉ sản xuất được 27 sản phẩm,
do đó tổ đã hoàn thành lô hàng chậm hơn so với dự kiến 1 giờ 10 phút. Hỏi
số sản phẩm mà tổ sản xuất theo kế hoạch là bao nhiêu?
i 3 (1, 5 điểm): Giải các phương trình sau
a)
2
9x 3 3x 1 2x 3
b)
3x 1 4x 3
3
x 5 x
x x 5
i 4 (3 đim): Cho
ABC
vuông tại A, đường cao AH.
a) Chứng minh
ABC
đồng dạng với
HBA,
từ đó suy ra
AB.AH BH.AC
b) Tia phân giác của góc
ABC
cắt AH tại I. Biết BH = 3cm, AB = 5cm.
Tính AI, HI
c) Tia phân giác góc
HAC
cắt BC tại K. Chứng minh IK // AC.
i 5 (1 đim):
Cho x >0. Tìm giá trị nhỏ nhất của
2
x 3
S
x 1
Toán lớp 8
2
ĐỀ 3
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC II
n: Toán lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút
I. Trắc nghiệm (2 điểm)
i 1. Chọn câu trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời
đúng
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một ẩn là:
A.
2
7 0
x
B.
0x 5 0
C.
2
x 1 0
D.
3
x 1 0
2
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình
4 7
2x 3 3x 5
là:
A.
3
x
2
B.
5
x
3
C.
3
x
2
hoặc
5
x
3
D.
3
x
2
5
x
3
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình
tương đương với phương trình
2x 6 0
A.
x 3
B.
1 1
2x 6
x 1 x 1
C.
2
x 1 x 3 0
D.
x 3 0
Câu 4: Tập nghiệm của phương trình
2
x 5 25
là:
A.
S 0; 10
B.
S
C.
S 10
D.
S 0
i 2. Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 1: Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau
Câu 2:
MNP
EGF
thì
MN EG
NP FG
Câu 3: Cho
A 'B'C'
đồng dạng với
ABC
với tỉ số đồng dạng
k 3
khi đó
tỉ số chu vi
ABC
so với chu vi
A 'B'C'
là 3.
Câu 4:
ABC
có AM là tia phân giác của góc
A
thì
AB MC
AC MB
II. T luận (8 điểm)
i 1 (2 đim): Giải các phương trình sau
a)
2x 3 x 1
x 2
4 3
c)
2 2
3(x 1) x 1 0
b)
2
x 1 5 12
1
x 2 x 2
x 4
d)
2
2x 1 x x 3 5x 2
1
2 x 1 2 2x
Toán lớp 8
3

Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019-2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán.

Mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Bộ đề thi ôn tập môn Toán 8 giữa học kì 2

1. Ma trận đề thi giữa học kì Toán 8

Dạng toánNhận biếtThông hiểuVận DụngVận Dụng Cao
Bài toán rút gọn30%30%20%20%
Giải phương trình
Tam giác đồng dạng
Toán nâng cao tổng hợp

2. Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2019-2020 - Đề số 1

Bài 1 (1,5 điểm) Cho biểu thức

P=\left(\frac{x}{x-2}+\frac{1}{x^2-4}\right):\frac{x+1}{x+2},\ với\ \ x\ne-1,x\ne\pm2a, Rút gọn P

b, Tính giá trị của P tại x=\tfrac{1}{2}

Bài 2 (2,5 điểm) Giải các phương trình sau

a,\ \ 3(5x+2)-7x=10

b,\ \frac{2x+1}{3}+\frac{3x-2}{2}=\frac{1}{6}

c,\ x^3-3x^2+2x-6=0

d,\ \frac{x-1}{x}+\frac{1}{x+1}=\frac{2x+1}{x^2+x}

Bài 3 (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Khi đến B ô tô trả hàng mất 2 giờ rồi quay về A với vận tốc 40 km/h. Tổng thời gian đi, trả hàng ở B và về mất 10 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho \triangle \text{ABC} vuông ở \text{A}\text{AB} = 3 cm,\text{AC} = 4cm, đường cao \text{AH}. Trên cạnh \text{BC} lấy điểm \text{E} sao cho \text{AB = BE}.

a, Chứng minh \triangle \text{HBA}\sim\triangle \text{ABC}

b, Chứng minh \text{BE}^2=\text{BH.BC}

c, Tính \text{BC, AH}
d, Tia phân giác của \widehat{\text{ABC} } cắt \text{AC} tại \text{D}. Tính tỉ số \frac{S_{\triangle  \text{CED}}}{S_{\triangle  \text{ABC}}}

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp sao cho tổng các lập phương của ba số bằng lập phương của số thứ tư.

(Để xem tiếp tài liệu mời tải tài liệu về)

-------------------------------------------------------------------

Tham khảo thêm:

Ngoài Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán 8, mời các bạn học sinh tham khảo thêm các đề thi giữa học kì 2 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Văn 8, Anh lớp 8,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi giữa học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.378
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 Xem thêm