Phiếu bài tập Toán 8 tuần 36

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
TUẦN 36 ÔN TẬP HỌC II
Bài 1: Chứng tỏ rằng hai phương trình sau là tương đương:
2
1 0x
2
2013 13 0x
Bài 2: Giải các phương trình sau:
2
) 3 10 6 2a y y y
2 3
) 5
3 2
y y
b y
5 3 1
) 7
2 4 4
y y
c y
) 1 2 1d m y m m
(m tham số)
Bài 3: Giải các phương trình sau:
2
2
3 8 80
)
2 1 2 1 4 1
x x x
b
x x x
2
2 5 1 2 5
)
5 6 2 3
x x x
c
x x x x
2
2 5 2 2 4
) .
1 2 8 6 3
x x x
d
x x x x
Bài 4: Một ca đi xuôi khúc sông từ A đến B hết 1 giờ 30 phút đi ngược từ B đến A
hết 2 giờ . Biết vận tốc dòng nước 3km/h. Tính vận tốc riêng của ca quãng
đường sông AB.
Bài 5: Cho
x y z
ba s dương tổng bằng 1.
Tìm giá trị nhỏ nhất của
.
x y
M
xyz
i 6:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AD. Gi s AB = 3cm, AC = 4cm. Từ B
kẻ tia phân giác BE của góc ABC cắt AC tại E cắt AD tại F.
a) nh độ dài đoạn thẳng AD;
b) Chứng minh
2
. ;AD BD DC
c) Chứng minh
.
DF AE
FA EC
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
i 7: Cho nh nh nh ABCD với đường chéo AC > BD. Gọi E và F lần ợt là chân
đường vuông c kẻ từ C đến các đường thẳng AB AD. Gọi G chân đường vuông c
kẻ t B đến AC.
a) Chứng minh
;BCG CAF
b) Chứng minh rằng
2
. . .AB AE AD AF AC
i 8: Cho nh thang ABCD (AB//CD)
) 2,5 ; 3,5 ; 5 .DAB DBC AB cm AD cm BD cm
a) Chứng minh
;ADB BCD
b) nh độ dài các cạnh BC CD;
c) Chứng minh rằng
1
.
4
ADB
BCD
S
S
i 9: Cho hình thoi ABCD
ˆ
60
o
A
. Điểm M thuộc cạnh AB. CM cắt DA tại N.
a) Chứng minh
MBC CDN
, từ đó suy ra
2
. ;BM DN DB
b) Chứng minh
;BMD DBN
c) Gọi I giao điểm của BN DM. nh số đo c BID;
d) Chứng minh
.MA
MB=MI.MD.
i 10: Cho tam giác ABC đều, M trung điểm BC. Lấy D trên AB E trên AC sao cho
60 .
o
DME
a) Chứng minh
.MBD ECM
T đó suy ra DB.CE không đổi;
b) Chứng minh
MBD EMD
;
;ECM EMD
c) Kẻ MH vuông c với DE. Chứng minh MH độ i không đổi khi D E thay
đổi trên AB AC nhưng vẫn thỏa mãn
60 .
O
DME
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Phiếu bài tập Toán lớp 8 tuần 36

VnDoc xin giới thiệu Phiếu bài tập Toán 8 tuần 36. Tài liệu trên đây gồm các bài tập theo tuần nằm trong chương trình SGK Toán lớp 8 được biên soạn một cách kĩ lưỡng trình bày khoa học giúp quý thầy cô cũng như các bạn học sinh dễ dàng thuận tiện hơn trong việc tìm tài liệu

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Thư viện Giáo Án điện tử VnDoc

Đánh giá bài viết
1 55
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 8 Xem thêm