405 Bài Toán giải bằng cách lập phương trình lớp 8

405 BÀI TOÁN
GII BNG CÁCH LP PHƯƠNG TRÌNH
LP 8
CÓ ĐÁP ÁN CHI TIT
Trang 1
TUYN TP
TUYN TP CÁC BÀI TOÁN GII BÀI TOÁN BNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Trang 2
Câu 1. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Cho hai s t nhiên có hiu là 9. Nếu chia s bé cho 8 và s ln cho
5 thì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai cũng 9 đơn vị. Tìm hai s đó.
Hướng dẫn
Gọi số bé
x
( )
x
. Số lớn là:
9x+
.
Chia số bé cho 8 ta được thương là :
8
x
.
Chia số lớn cho 5 ta được thương là:
9
5
x +
Vì thương thứ nhất bé hơn thương thứ hai 9 đơn vị nên ta có phương trình:
( )
9
9 8 9 5 360 3 288 96
58
xx
x x x x
+
= + = = =
. (thỏa mãn điều kin).
Vậy số bé là 96.
Số lớn là: 105.
Câu 2. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Tng hai s 246. Tng ca
5
6
s th nht 2,5 ln s th hai bng
25. Tìm hai s đó.
Hướng dẫn
Gọi số thứ nhất là
. Số thứ hai là:
246 x
.
5
6
s th nht là
5
6
x
2,5 ln s th hai là
( )
2,5 246 x
.
Vì tng ca
5
6
s th nht và 2,5 ln s th hai bng 25 nên ta có phương trình:
( ) ( )
5
2,5 246 25 5 15 246 150 10 3540 354
6
x x x x x x+ = + = = =
. (thỏa mãn điều kin).
Vậy hai số cần tìm là 354 và
108
.
Câu 3. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Hai giá sách 540 cun. Nếu chuyn 50 cun t giá th nht sang
giá th hai thì s sách giá th hai s bng
4
5
s sách giá th nht. Tính s sách ban đầu ca mi giá.
Hướng dẫn
Gọi số thứ nhất là
cuốn
( )
, 540xx
. Số thứ hai là:
540 x
cuốn.
Nếu chuyn 50 cun t giá th nht sang giá th hai thì s sách giá th nht giá th hai
50x
590 x
.
Vì sau khi chuyn thì s sách giá th hai s bng
4
5
s sách giá th nht nên ta có phương trình:
TUYN TP CÁC BÀI TOÁN GII BÀI TOÁN BNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Trang 3
( )
4
50 590 4 200 2950 5 9 3150 350
5
x x x x x x = = = =
. (thỏa mãn điều kin).
Vậy s sách ban đầu ca mi giá là 350 cun và 190 cun.
Câu 4. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Mt s t nhiên có hai ch s, tng các ch s ca là 16, nếu đổi
ch hai ch s cho nhau được mt s lớn hơn số đã cho là 18 đơn v. Tìm s đã cho.
Hướng dẫn
Gọi chữ số hàng chục của số tự nhiên là
x
( )
,1 9xx
. Chữ số hàng đơn vị là
16 x
.
Số được cho có giá trị là
10 16xx+−
.
Nếu đổi chỗ hàng chục và hàng đơn vị thì ta được số mới có giá trị là
( )
10 16 xx−+
.
Theo đề bài ta có phương trình
( )
10 16 10 16 18 160 9 9 34 18 126 7x x x x x x x x + = + + = + = =
.(thỏa mãn điều kin).
Vậy số cần tìm là 79.
Câu 5. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Tìm mt s t nhiên ba ch s biết rng nếu viết thêm 4 vào bên
phi s đó thì được mt s gp ba ln s thu được nếu viết thêm ch s 1 vào bên trái s đó.
Hướng dẫn
Gọi số tự nhiên cần tìm là
( )
,99 1000xx
.
Nếu viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số
4 10 4xx=+
.
Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó ta được số
1 1000xx=+
.
Theo đề bài ta có phương trình
( )
3 1000 10 4 3000 3 10 4 7 2996 428.x x x x x x+ = + + = + = =
(thỏa mãn điều kin).
Vậy số cần tìm là 428.
Câu 6. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Hiên nay tui cha gp ba ln tui con. Sau mt thi gian na, khi tui
con bng tui cha hiện nay thì lúc đó tổng s tui ca hai cha con 112. Tính tui cha, tui con hin
nay.
Hướng dẫn
Gọi tuổi con hiện nay là
x
tuổi
( )
*
x
, tuổi cha hiện nay là
3x
tuổi
Sau một thời gian khi tuổi con bằng tuổi cha hiện nay thì tuổi con là
3x
tuổi và tuổi cha bằng
112 3x
tuổi.
Vì hiệu tui con và tui cha là bằng nhau nên ta có phương trình
( )
3 112 3 3 2 112 6 14x x x x x x x = = =
(thỏa mãn điều kin).
Vậy tuổi con hiện nay là 14 tuổi, và tuổi cha hiện nay là 42 tuổi.
Câu 7. (Thầy Nguyễn Chí Thành) Mt phân s t n mẫu 8. Nếu tăng tử thêm 3 đơn vị
gim mẫu đi 3 đơn vị thì đc một phân s mi bng
5
6
. Tìm phân s đó.

Tổng hợp Bài Toán giải bằng cách lập phương trình lớp 8

405 Bài Toán giải bằng cách lập phương trình lớp 8 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu do thầy Nguyễn Chí Thành biên soạn tài liệu gồm 405 bài Toán lớp 8 về lập phương trình giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo cũng như luyện tập tốt về Toán lớp 8

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn học sinh Tổng hợp bài tập giải bằng cách lập phương trình lớp 8. Tài liệu giúp các bạn nắm chắc kiến thức Toán lớp 8, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các bạn học tốt

...................................

Ngoài 405 Bài Toán giải bằng cách lập phương trình lớp 8, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi, học kì 1 lớp 8, học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Soạn bài lớp 8, Soạn Văn Lớp 8 (ngắn nhất) mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm