Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 8: Lesson four

1 579

Giải bài tập Family and Friends 2 Unit 8

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 8: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

chair: ghế

teacher: cô giáo

chick: con gà

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Script:

My name's Charlie.

This is my teacher.

She's on a chair.

She has a little chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

Chirp, chirp, chirp, says the chick.

My teacher's on a chair.

She has a little chick.

Dịch:

Tôi tên là Charlie.

Đây là cô giáo của tôi.

Cô ấy ngồi trên một cái ghế.

Cô ấy có một con gà con.

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Chirp, chirp, chirp, con gà kêu

Cô giáo của tôi đang ngồi trên ghế

Cô ấy có một con gà nhỏ.

3. Read the chant again. Circle the chsounds.

4. Look at the picture and circle the correct sound.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 2

Hướng dẫn:

1. chair

2. cat

3. hat

4. chick

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 2 Unit 8: Lesson five

Đánh giá bài viết
1 579
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 2 Xem thêm