Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 10: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tuần 10: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 10: Chính tả trang 46 và 47 gồm câu 1, câu 2 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố các dạng bài điền đúng chính tả. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 10 trang 46: Chính tả

Câu 1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con ........á, con ........iến, cây ...... ầu, dòng ........ ênh

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

......o sợ, ăn......o, hoa .......an, thuyền .......an

b) nghỉ hoặc nghĩ

.......... học, lo ........, ........ ngơi, ngẫm ...........

TRẢ LỜI:

Câu 1. Điền c hoặc k vào chỗ trống:

con cá, con kiến, cây cầu, dòng kênh

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hoặc n

lo sợ, ăn no, hoa lan, thuyền nan

b) nghỉ hoặc nghĩ

nghỉ học, lo nghĩ, nghỉ ngơi, ngẫm nghĩ

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 10 trang 47: Chính tả

Câu 1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M: cò, ......................

M: kẹo, ................

Câu 2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Lên .....on mới biết .......on cao

... uôi con mới biết công ......ao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã:

dạy bao - cơn bao lạng le - số le

mạnh me - sứt me áo vai - vương vai

TRẢ LỜI:

Câu 1. Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau:

Chữ bắt đầu bằng c

Chữ bắt đầu bằng k

M: cò, cá, cây, củ, cỏ, cổng

M: kẹo, kiến, kính, kênh, kèm

Câu 2. a) Điền vào chỗ trống l hoặc n:

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ thầy.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã :

dạy bảo - cơn bão lặng lẽ - số lẻ

mạnh mẽ - sứt mẻ áo vải - vương vãi

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần 10: Luyện từ và câu

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.590
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm