Giáo án Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La- Phông- Ten

Giáo án Ngữ văn lớp 9

Giáo án Ngữ văn 9 bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La- Phông- Ten với nội dung chi tiết, phù hợp với chương trình THPT. Giáo án điện tử lớp 9 này sẽ giúp học sinh hiểu được tác giả dùng biện pháp so sánh 2 hình tượng con cừu và chó sói trong thơ ngụ ngôn La phông ten nhằm làm nổi bật đặc trưng sáng tác văn chương nghệ thuật in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà nghệ sĩ.

Soạn bài lớp 9: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-Phông-Ten

Giáo án bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Giáo án Ngữ văn 9 bài Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Giáo án bài 22: Con cò

CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA- PHÔNG- TEN

I. Mục tiêu bài dạy.

1. Kiến thức.

Thấy được tác giả dùng biện pháp so sánh 2 hình tượng con cừu và chó sói trong thơ ngụ ngôn La- phông- ten với những dòng viết của nhà động vật học Buy- phông cũng viết về 2 con vật ấy nhằm làm nổi bật đặc trưng sáng tác văn chương nghệ thuật: in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà nghệ sĩ.

2. Kĩ năng.

Rèn kĩ năng tìm hiểu, phân tích luận điểm, luận chứng trong văng nghị luận, so sánh cách viết của nhà văn và nhà khoa học về cùng một đối tượng.

3. Thái độ.

Giáo dục cách đối sánh trong văn nghị luận.

II. Phương tiện thực hiện.

  • Thầy: giáo án, sgk, bảng phụ.
  • Trò: vở soạn, sgk, vở viết.

III. Cách thức tiến hành.

  • Nêu vấn đề, thảo luận.
  • Phân tích.

IV. Tiến trình bài dạy.

1. Tổ chức.

2. Kiểm tra.

Em hãy nêu lên suy nghĩ của mình sau khi học xong văn bản "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới" của Vũ Khoan?

3. Bài mới.

Giới thiệu bài mới: Trong phản ảnh, biểu hiện, nghiên cứu cuộc sống hiện thực, văn chương nghệ thuật có điểm gì khác với khoa học tự nhiên, xã hội? Văn bản nghị luận nghiên cứu một bài thơ ngụ ngôn La- phông-ten nổi tiếng của nhà nghiên cứu H.ten sẽ góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên.

Hoạt động của GV, HS Nội dung cần đạt

- GV hướng dẫn đọc: chú ý phân biệt 3 giọng đọc: thơ ngụ ngôn La- phông- ten (bản dịch thơ song thất lục bát, đọc đúng nhịp 2 câu thất, 2 câu bát, lời doạ dẫm của chó sói và tiếng van xin tội nghiệp thê thảm của cừu non); lời dẫn đoạn văn nghiên cứu của Buy-phông: rõ ràng, khúc triết, mạch lạc; lời luận chứng của tác giả H.ten.

- Gọi hs đọc, nhận xét.

Nêu vài nét chính về tác giả?

- H.ten (1828-1893) là nhà triết gia, sử gia, nhà nghiên cứu văn học Pháp, viện sĩ hàn lâm Pháp, tác giả công trình nghiên cứu La -phông ten và thơ ngụ ngôn,

Văn bản này được trích từ đâu?

- Chương II, phần II của công trình trên.

Em hiểu gì về La Phông-ten?

- La Phông ten là nhà thơ nổi tiếng của Pháp.
Em hiểu gì về Buy- phông?

- Là nhà vật lí học, nhà văn Pháp, viện sĩ Hàn lâm Pháp, tác giả công trình vạn vật học nổi tiếng.

Chú thích 12,13 muốn đề cập đến ai?

- Nhà bác học: nhà khoa học.

- Nhà thơ: nhà văn nói chung.

Xác định kiểu văn bản và PTBĐ?

- Nghị luận văn học.

I. Đọc –tìm hiểu chú thích.

1. Đọc.

2. Chú thích.

* Tác giả.

- H.ten (1828-1893)

- Tác giả nghiên cứu thơ La- phông -ten.

* Tác phẩm.

- Trích chương II của công trình trên/

- Buy- phông (1707-1788).

* Chú thích.

Đánh giá bài viết
15 5.707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 9 Xem thêm