Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 15: Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 15

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 15: Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG 1950

I. MỤC TIÊU:

  • Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950.
  • Trình bày diễn biến, ý nghĩa của chiến dịch biên giới thu đông 1950.
  • Nêu sự khác biệt giữa chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 và chiến thắng Biên giới thu đông 1950.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ biên giới Việt - Trung)
  • Tranh SGK, phấn màu, hình tròn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

TG

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

2’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

- Thuật lại chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947?

- Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch?

B - Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Quyết định mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950 của ta.

- Nếu không khai thông Biên giới thì cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ ra sao?

- Vậy nhiệm vụ của kháng chiến lúc này là gì?

* Hoạt động 2: Diễn biến kết quả chiến dịch biên giới thu- đông 1950.

- Trận đánh mở màn cho chiến dịch là trận nào? Hãy thuật lại trận đánh đó?

- Bác Hồ kính yêu đã trực tiếp chỉ huy trận đánh như thế nào?

- Sau khi mất Đông Khê chúng đã làm gì? Quân ta làm gì trước hành động đó?

- Nêu kết quả của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

* Hoạt động 3: ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu - đông 1950.

- Nêu điểm khác nhau giữa chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 với chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

- Em có suy nghĩ gì về tấm gương anh La Văn Cầu?

- Hình ảnh Bác Hồ trong chiến dịch gợi cho em suy nghĩ gì?

- Hình ảnh nào cho em thấy truyền thống tốt đẹp của quân và dân ta?

- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu- đông 1950?

* Nội dung ghi nhớ (SGK, trang 35)

3. Củng cố, dặn dò.

- Qua bài này em có suy nghĩ gì?

- GV đọc thêm tư liệu hoặc lịch sử.

- Sưu tầm về truyện kể về anh La Văn Cầu.

- Về nhà học ghi nhớ và chuẩn bị bài 16.

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp quan sát, trao đổi.

- GV vừa chỉ vị trí, vừa giới thiệu:

+ Các tỉnh trong căn cứ Việt Bắc, giới thiệu đến đâu dán hình tròn đỏ đến đó.

+ 2 cứ điểm lớn là Cao Bằng, Đông Khê dán hình tròn màu đen.

+ Đường biên giới Việt Trung.

- GV giải thích thêm về "cụm cứ điểm" của Pháp

- HS trao đổi và nêu ý kiến.

- GV chốt lại và chuyển ý.

* Phương pháp quan sát, nêu vấn đề.

- HS thảo luận nhóm qua đọc SGk và quan sát H. 2, trình bày diễn biến của chiến dịch cho nhau nghe.

- Vài HS lên bảng thuật lại chiến dịch đó qua phần gợi ý của GV.

- HS quan sát H.1,3 và suy nghĩ trả lời các câu hỏi để rút ra ý nghĩa.

- GV rút ra nội dung bài học và ghi bảng.

- Vài HS đọc lại.

Lược đồ

Phấn màu

Bản đồ hành chính VN

Tranh SGK

Đánh giá bài viết
4 2.841
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm