Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 28

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 28: Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

I. MỤC TIÊU:

  • Việc xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nhằm đáp ứng yêu cầu của CM lúc đó.
  • Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả của sự lãnh đạo sáng tạo, quên mình của cán bộ, công nhân hai nước Việt - Xô.
  • Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là một trong những thành tựu nổi bật của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta trong 20 năm sau khi đất nước thống nhất.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Phấn màu, tranh SGK.
  • Bản đồ hành chính Việt Nam.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

4'

31’

A. Kiểm tra bài cũ:

- Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25/ 4/1976?

- Quốc hội khóa VI đã có những quyết định trọng đại nào?

- Nêu ý nghĩa LS của cuộc bầu cử QH khóa VI?

B. Nội dung hoạt động:

* Giới thiệu bài

- Đặc điểm của đất nước ta sau 1975: Cả nước bước vào xây dựng CNXH. Mọi hoạt động sản xuất và đời sống đều rất cần điện - Công trình xây dựng vĩ đại kéo dài 15 năm nhằm đáp ứng nhu cầu đó - Công trình xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

* Hoạt động 1: Yêu cầu cần thiết xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước?

- Nhà máy được chính thức được khởi công xây dựng vào ngày nào? (6/ 11/ 1979)

- Nhà máy được xây dựng ở đâu? (trên Sông Đà, tại thị xã Hòa Bình).

- Nhà máy được hoàn thành vào năm nào? (1994) thời gian xây dựng bao lâu? (15 năm kể cả thời gian chuẩn bị từ năm 1971 là 23 năm)

- Ai là người cộng tác với chúng ta?

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

*Phương pháp thảo luận nhóm.

- Các nhóm (4) đọc SGK cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề Gv đưa ra.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến.

- GV chỉ vị trí trên bản đồ, gọi 1HS lên chỉ.

Phấn màu

Bản đồ

2’

* Hoạt động 2: Tinh thần lao động trên công trường xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

- Để XD nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao? ( lao động ngày đêm, hăng say, không ngại gian khổ, hi sinh, 35000 người, hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả, trong điều kiện thiếu thốn).

- Em có nhận xét gì về hình 1?

* Hoạt động 3: Vai trò của nhà máy thủy điện.

- Nêu vai trò của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước? (hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ, cung cấp điện cho khắp các miền phục vụ sản xuất và đời sống. Là công trình tiêu biểu đầu tiên thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng CNXH )

=> GV rút ra nội dung ghi nhớ.

C. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cảm nghĩ về việc xây dựng nhà máy và tinh thần lao động của công nhân ở đây?

- Nêu 1 số máy Thủy điện lớn của nước ta đã và đang được xây dựng?

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà ôn tập toàn bộ chương trình, chuẩn bị tiết sau ôn tập.

*Phương pháp thảo luận nhóm.

- Các nhóm (4) đọc SGK cùng nhau thảo luận để giải quyết vấn đề Gv đưa ra.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến.

- GV chốt lại nội dung ghi nhớ.

- Vài HS đọc ghi nhớ.

Tranh SGK

Đánh giá bài viết
6 2.969
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm