Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 7

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 7: Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  • Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
  • Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu thời kỳ cách mạng nước ta có sự lãnh đạo đúng đắn, giành nhiều thắng lợi to lớn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Tranh trong SGK, phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Hãy nêu những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài?

- Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước?

- Em biết gì về quê hương và thời liên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

B - Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Hoàn cảnh đất nước 1929 và yêu cầu thành lập Đảng cộng sản.

- Tình hình nói trên đã đặt ra yêu cầu gì?

- Muốn thống nhất được ba tổ chức cộng sản đòi hỏi người lãnh tụ phải có những khả năng gì?

- Ai có thể làm được được điều đó?

- Vì sao cần phải sớm thống nhất các tổ chức cộng sản.

- Vào thời điểm này lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đang họat động ở đâu?

=> GV kết luận:

* Hoạt động 2: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị thành lập Đảng diễn ra ở đâu? vào thời gian nào?

- Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh nào?

- Ai chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Kông?

- Con đã biết những gì về lãnh tụ Nguyễn ái Quốc?

- Con hãy trình bày kết quả của hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

- Tại sao chúng ta phải tổ chức hội nghị ở nước ngoài và làm việc trong hoàn cảnh bí mật?

=> GV kết luận:

* Hoạt động 3: Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

- Sự thống nhất các tổ chức thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu gì của CMVN?

- Em hãy nói ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

* GV rút ra nội dung bài học.

3. Dặn dò, củng cố.

- Học thuộc ghi nhớ nắm được và nhớ được mốc lịch sử ngày thành lập Đảng 3 - 2 - 1930.

- Thuộc ý nghĩa lịch sử.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương.

- Chuẩn bị bài 8.

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét , cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp nêu vấn đề.

- GV và HS cùng tìm hiểu sự kiện thành lập Đảng:

GV trình bày tình hình cách mạng nước ta vào những năm 1926 - 1927 đầu tháng 6, tháng 9 năm 1929 (trong SGV).

- HS làm việc theo cặp, cùng trao đổi và nêu ý kiến của mình.

- HS lần lượt trả lời câu hỏi, có bổ sung.

* Phương pháp làm việc theo nhóm.

- HS chia nhóm (4), các em trong nhóm cùng đọc SGK trao đổi rút ra những nét chính về hội nghị thành lập ĐCSVN rồi ghi vào giấy nháp.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét và kết luận.

- GV giải thích: thế nào là Quốc tế cộng sản? Thế nào là cương lĩnh?

- GV đọc thêm tư liệu tham khảo trong SGV.

- Vài HS đọc nội dung bài học.

Phấn màu

Tư liệu lịch sử

Đánh giá bài viết
14 2.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm