Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 17

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

I. MỤC TIÊU:

  • Tầm quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Sơ lược diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ.
  • Nêu được ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ địa danh Điện Biên Phủ).
  • Phấn màu, lược đồ, ảnh SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

2’

A. Kiểm tra bài cũ:

- Từ sau năm 1950 chúng ta đã quan tâm xây dựng hậu phương vững mạnh như thế nào?

- Em hãy nêu tên 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua trong toàn quốc và kể về 1 anh?

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và âm mưu của giặc Pháp.

- Theo em vì sao Pháp lại xây dựng Điện Biên Phủ thành pháo đài vững chắc nhất ở Đông Dương?

* Hoạt động 2: Chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Nhóm 1:

Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch ntn?

- Nhóm 2:

Ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ gồm mấy đợt tấn công? Thuật lại từng đợt tấn công đó?

- Nhóm 3:

Vì sao ta giành được thắng lợi trong chiến dịch điện Biên Phủ? Thắng lợi đó có ý nghĩa như thế nào?

- Nhóm 4:

Kể một số gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

- Hành động của anh Phan Đình Giót thể hiện điều gì?

* Nội dung ghi nhớ (SGK, trang 39).

* Hoạt động 3:

- Giới thiệu ảnh sưu tầm, đọc các câu thơ, bài hát, kể về tấm gương chiến đấu dũng cảm trong chiến dịch Điện biên Phủ.

3. Củng cố, dặn dò.

- Nêu suy nghĩ của em về hình ảnh đoàn xe thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ?

- Gv nhận xét tiết học, dặn về nhà học ghi nhớ, chuẩn bị bài 18.

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 2 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp quan sát, trao đổi.

- HS đọc SGK, phần chú giải và tìm hai khái niệm tập đoàn cứ điểm, pháo đài.

- HS lên bảng chỉ vị trí của Điện Biên Phủ.

- Gv nêu một số thông tin về tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ:

+ Vị trí....

+ Tổng số binh lính....

*Phương pháp thảo luận nhóm.

- Gv chia mỗi tổ là một nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm

- GV gợi ý để các nhóm hoàn thành công việc.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả, có bổ sung.

- Gv nhận xét và bổ sung những ý trong bài chưa phát hiện ra.

- Gọi 1 HS tóm tắt chiến dịch Điện Biên Phủ.

- GV rút ra nội dung ghi nhớ.

- Vài HS đọc lại.

Phấn màu

Tranh SGK

Đánh giá bài viết
6 5.086
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm