Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 9: Cách mạng mùa thu

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 9

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 9: Cách mạng mùa thu là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: CÁCH MẠNG MÙA THU

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  • Sự kiện tiêu biểu của cách mạng tháng Tám là cuộc khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn.
  • Ngày 19 - 8 trở thành ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta.
  • Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.
  • Liên hệ với các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Phấn màu, tư liệu...

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy kể lại cuộc biểu TìnH ngày 12/ 9/ 1930 ở Nghệ An?

- Em hãy nói ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh?

B - Bài mới:

1: Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Thời cơ cách mạng.

- Theo em vì sao Đảng ta lại xác địng đây là thời cơ ngàn năm có 1 cho cách mạng Việt Nam?

-Tình hình kẻ thù của dân tộc ta lúc bấy giờ ntn?

* GV giảng:....

(?) Việc vùng lên giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào? kết quả ra sao?

(?) Trình bày ý nghĩa của cuộc kháng chiến giành chính quyền ở Hà Nội.

+ Cuộc kháng chiến ở Hà Nội có vị trí như thế nào?

* Hoạt động 2: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945.

* Hoạt động 3: Liên hệ địa phương, nêu nguyên nhân và ý nghĩa.

- Cuộc kháng chiến của ND Hà Nội có tác động như thế nào đến tinh thần cách mạng của nhân dân cả nước?

* Giới thiệu nét cơ bản về cuộc kháng chiến ở Huế (23/8) và Sài Gòn (25/8).

- Em biết gì về khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở quê hương em?

- Khí thế của cách mạng tháng Tám thể hiện điều gì? (lòng yêu nước, tư tưởng cách mạng).

- Cuộc vùng lên của nhân dân đã đạt được kết quả gì? kết quả đó sẽ mang lại tương lai gì cho nước nhà? (giành độc lập tự do).

=> GV kết luận và rút ra nội dung bài học.

3. Củng cố, dặn dò.

- Sự kiện tiêu biểu của cách mạng tháng Tám là gì?

- Nêu lại diễn biến chính của cuộc kháng chiến ngày 19/ 8/ 1945 ở Hà Nội?

- Học thuộc ghi nhớ và các sự kiện chính.

- Nhận xét tiết học, chuẩn bị bài: 10

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp làm việc theo nhóm.

- HS đọc phần chữ nhỏ trong SGK, trao đổi trả lời câu hỏi.

- HS trả lời.

- HS nhận xét cách trả lời của bạn.

- GV đánh giá cho điểm.

* Phương pháp làm việc theo nhóm.

- HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm 4 HS, lần lượt từng HS thuật lại trước nhóm cuộc khởi nghĩa 19/8/1945 ở hà Nội.

- Các HS cùng nhóm theo dõi, bổ sung ý kiến cho nhau.

- HS trình bày trước lớp, có sự hướng dẫn của GV.

- GV chia nhóm, các em trong nhóm trao đổi và trả lời câu hỏi.

- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung.

- GV nhận xét và kết luận.

- Vài HS đọc ghi nhớ.

Phấn màu

Đánh giá bài viết
25 2.816
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm