Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 14: Thu - Đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 14

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 14: Thu - Đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp" là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

I. MỤC TIÊU:

  • Thời gian địa điểm, diễn biến sơ lược.
  • Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Bản đồ hành chính Việt Nam.
  • Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

2’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Nêu dẫn chứng về âm mưu "quyết cướp nước ta lần nữa" của thực dân Pháp?

- Hãy đọc đoạn lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch?

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch quân, dân Thủ đô đã làm gì?

B - Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Âm mưu của địch và chủ trương của ta.

- Sau khi đánh chiếm Hà Nội và các thành phố lớn thực dân pháp có âm mưu gì?

- Vì sao chúng quyết tâm thực hiện âm đó?

- Trước âm mưucủa thưc dân Pháp, Đảng và CP ta đã có chủ trương gì?

* Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt bắc thu- đông 1947.

- Quân địch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường? Nêu cụ thể từng đường?

- Trước tình hình đó, Đảng và Bác

làm gì?

- Chiến dịch Việt Bắc bắt đầu vào thời gian nào?

- Lược lượng của địch lúc đó ra sao?

- Quân ta đã tiêu diệt địch ở đâu? diễn biến thế nào?

- Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào?

- Chiến dịch Việt Bắc diễn biến trong bao lâu?

- Sau 75 ngày đêm chiến đấu đánh địch, ta đã thu được kết quả gì?

- Chiến thắng này có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

* Hoạt động 3: Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947.

- Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thế nào đến âm mưư đánh nhanh - thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp ntn?

- Sau chiến dịch cơ quan đầu não của ta ntn?

- Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống của ND ta?

- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc?

=> GV rút ra ý nghĩa.

3. Củng cố, dặn dò.

- Tìm và nêu 1 số câu thơ viết về Việt Bắc.

- Nêu cảm nghĩ của em trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của bồ đội trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài 15.

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

- Quan sát và chỉ địa danh Việt Bắc.

- HS đọc SGK và chú thích, trả lời câu hỏi.

- Mỗi HS trình bày 1 ý kiến, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.

- GV kết luận.

* Phương pháp thảo luận nhóm, quan sát lược đồ.

- HS làm việc theo nhóm 4, đọc sách và quan sát lược đồ trình bày diễn biến, các bạn khác góp ý.

- HS quan sát GV thuật lại diễn biến chiến dịch (kết hợp vấn đáp).

- HS suy nghĩ để rút ra ý nghĩa.

- Gv chốt lại và ghi bảng.

- Vài HS nhắc lại.

Bản đồ, phấn màu

Lượcđồ SGK

Đánh giá bài viết
10 2.537
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm