Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 21

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

I. MỤC TIÊU:

  • Sự ra đời và vai trò của Nhà máy Cơ khí Hà Nội.
  • Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Bản đồ Hà Nội.
  • Phấn màu, tranh SGK, bảng nhóm, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

2’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Vì sao khắp miền Nam bùng lên phong trào "đồng khởi"?

- Thuật lại cuộc đồng khởi của nhân dân huyện Mỏ Cày?

- Nêu kết quả của cuộc đồng khởi nghĩa ở tỉnh Bến Tre?

B - Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và sự ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội.

- Sau hiệp định Giơ- ne –vơ, Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc?

- Tại sao Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội?

- Đó là nhà máy nào?

- Con hãy nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí Hà Nội?

- Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng với sự giúp đỡ của nước bạn nào?

- Em hãy kể quang cảnh lễ khánh thành nhà máy.

Hoạt động 2: Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước?

- Em hãy nêu những sản phẩm của nhà máy cơ khí Hà Nội?

- Bác Hồ đến thăm nhà máy đã nói lên điều gì?

- Nhà máy đã được nhận những phần thưởng cao quý gì?

* Ghi nhớ (SGK, trang 46)

3. Củng cố, dặn dò.

- Em có suy nghĩ gì về việc ra đời và những thành công của nhà máy cơ khí Hà Nội?

- Về học nội dung ghi nhớ.

- Chuẩn bị bài 22: "Đường trường sơn" (sưu tầm tranh ảnh).

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

* Phương pháp nêu vấn đề.

- GV chỉ cho HS vị trí của nhà máy cơ khí trên bản đồ Hà Nội.

- HS đọc SGK và phần chú giải, lớp đọc thầm

- Suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

- GV tổ chức HS nối tiếp nhau trình bày ý kiến, GV chốt lại.

* Phương pháp thảo luận nhóm.

- HS thảo luận nhóm theo hướng dẫn của GV.

- các nhóm lên dán bảng nhóm, lớp theo dõi và nhận xét kết quả của nhóm bạn, và kiểm tra kết quả của nhóm mình.

- GV kết luận và rút ra nội dung ghi nhớ.

- Vài HS đọc ghi nhớ.

Phấn màu

Bản đồ

Bảng nhóm, bút dạ

Đánh giá bài viết
9 2.378
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm