Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 11: Ôn tập: Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 11

Giáo án Lịch sử lớp 5 bài 11: Ôn tập: Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) là mẫu giáo án điện tử Lịch sử lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại cho giáo viên nguồn tư liệu hay, bổ ích giúp giáo viên soạn thảo giáo án lớp 5 cho tiết học sắp tới được thú vị và hấp dẫn.

BÀI: ÔN TẬP

HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

  • HS nhớ lại những mốc thời gian, những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất từ năm 1858 đến năm 1945 và ý nghĩa của những sự kiện lịch sử đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Phấn màu, phần thưởng.
  • Bảng thống kê các sự kiện đã học (từ bài 1 - bài 10)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Thời gian

Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu

Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng

Đồ dùng

5'

33’

A- Kiểm tra bài cũ:

- Em hãy nêu nội dung chính của bản tuyên ngôn Độc lập?

- Cuối bản "Tuyên ngôn Độc lập" Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam tuyên bố điều gì?

- Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/ 1945

B - Bài mới:

1. Giới thiệu bài.

- Để nhớ lại những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp.

2. Nội dung hoạt động.

* Hoạt động 1: Thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1945.

- Hãy nêu các phong trào đấu tranh tiêu biểu của nhân dân ta nửa cuối thể kỷ 19 đầu thế kỷ 20?

- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào ở đâu do ai sáng lập?

- Bạn hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng? Cách mạng tháng Tám thành công vào thời gian nào?

- Bạn hãy nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện này?

- Ngày 2 - 9 - 1945 có ý nghĩa quan trọng như thế nào?

- Ngày đó còn được gọi là ngày gì (Ngày Quốc Khánh).

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Nội dung cơ bản( hoặc ý nghĩa lịch sử) của sự kiện

Các nhân vật lịch sử tiêu biểu

* Hoạt động 2: Trò chơi: ô chữ kì diệu

Cách chơi:

+ trò chơi tiến hành cho 3 đội.

+ Lần lượt các đội chơi chọn từ hàng ngang, GV đọc gợi ý của từng hàng, 3 đội chơi suy nghĩ, đội nào phất cờ nhanh giành được quyền trả lời đúng được 10 điểm, sai không được điểm, đội khác giành quyền trả lời tiếp. Cứ chơi tiếp như thế.

+ Trò chơi kết thúc khi tìm ra được từ hàng dọc.

+ Đội nào dành nhiều điểm sẽ thắng.

3. Củng cố, dặn dò.

- Về nhà học thuộc các mốc lịch sử, sự kiện tiêu biểu.

- Chuẩn bị bài 12.

- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lịch sử về nội dung bài

* Phương pháp kiểm tra và đánh giá.

- 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, cho điểm.

- GV nêu mục đích yêu cầu, ghi bảng, HS ghi vở.

*Phương pháp ôn tập.

- Hướng dẫn HS ôn tập (lưu ý cho các con nhớ các niên đại, mốc lịch sử).

- Chia lớp thành 2 nhóm, nhóm này hỏi nhóm kia trả lời, có bổ sung ý kiến.

- GV bổ sung khi HS không giải quyết được vấn đề.

- Cho cả lớp xây dựng để hoàn thành bảng thống kê.

* Phương pháp trò chơi.

- Gv giới thiệu trò chơi, nêu cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương, phát phần thưởng.

Phấn màu

Tư liệu lịch sử

Phần thưởng

Đánh giá bài viết
7 1.771
Sắp xếp theo
    Giáo án điện tử Lịch sử 5 Xem thêm