Giáo án Thể dục lớp 5 - Tuần 31 - bài 62

1 11

Giáo án Thể dục lớp 5 bài 62

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tuần 31 - bài 62 được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh, hỗ trợ quý thầy cô có thêm nhiều ý tưởng hay cho việc thiết kế bài giáo án của mình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau đây mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án.

Giáo án Thể dục 5 tuần 31

Môn tự chọn: Đá cầu

Trò chơi: Chuyển đồ vật

I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

- Ôn tâng và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng và nâng cao thành tích.

- Trò chơi Chuyển đồ vật. Yêu cầu học sinh tham gia được vào trò chơi tương đối chủ động.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Sân trường; Còi . , mỗi học sinh một quả cầu ,dụng cụ trò chơi

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

NỘI DUNG

ĐỊNH LƯỢNG

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I/ MỞ ĐẦU

Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học thành vòng tròn, đi thường….bước .. Thôi

Luyện tập bài thể dục phát triển chung..

Kiểm tra bài cũ: 4hs

Nhận xét

II/ CƠ BẢN

a. Đá cầu :

*Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

*Ôn phát cầu bằng mu bàn chân:

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập

Nhận xét

*Thi tâng cầu bằng mu bàn chân:

Mỗi tổ chọn 2 bạn ra thi tâng cầu .

Nhận xét Tuyên dương

b. Trò chơi: Chuyển đồ vật.

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

Nhận xét

III/ KẾT THÚC:

Thả lỏng

Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học

Về nhà luyện tâp tâng đá cầu

6p

 

1 lần

 

 

28p

 

18p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10p

 

 

6p

 

Đội Hình

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

 

 

 

 

 

Đội Hình xuống lớp

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

GV

Giáo án lớp 5 môn Thể dục - Tuần 31 - bài 62 soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 11
Giáo án Thể dục 5 Xem thêm