Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

Hiệu trưởng là công chức hay viên chức? VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để có được câu trả lời chi tiết, chính xác.

Hiệu trưởng nhà trường, với vị thế, vai trò trong công tác quản lý nhưng không phải là người thực thi chức năng quản lý của nhà nước thì có được xem là công chức hay không? Hiệu trưởng là công chức hay viên chức? Công chức là gì? Viên chức là gì? Trong bài viết này VnDoc sẽ mang đến cho các bạn câu trả lời chi tiết và chính xác.

1. Công chức là gì?

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

2. Viên chức là gì?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. (Theo Điều 2, Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức 2010 ).

Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

3. Hiệu trưởng là công chức hay viên chức?

Theo như phần khái niệm công chức, viên chức nêu trên, có thể thấy Từ 1/7/2020, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi, bổ sung 2019 có hiệu lực thì Hiệu trưởng của các trường công lập sẽ không còn được coi là công chức như hiện nay.

Bởi, Luật này sửa đổi đã thu hẹp các đối tượng là công chức, không tiếp tục quy định lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức như quy định hiện nay tại Luật Cán bộ, công chức 2008 mà là viên chức quản lý , được hưởng các chế độ của viên chức.

Điều này hoàn toàn phù hợp với chủ trương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW: “Không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước).”

Bên cạnh đó đáng chú ý là Điều khoản chuyển tiếp của Luật sửa đổi này quy định:

“Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định hiện hành mà không còn là công chức theo quy định của Luật này và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.”

Như vậy, hiệu trưởng các trường công lập dù không còn được coi là công chức theo quy định của Luật này, nhưng vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách cũng như áp dụng các quy định về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm. Còn đối với trường hợp Hiệu trưởng trong các trường tư thục, dân lập thì không phải là viên chức, công chức.

Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm