Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó

Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó? Để được bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần phải đạt được những điều kiện nào? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết được Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp I, II, III như nào.

Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng là những người có vai trò lãnh đạo, quản lý các hoạt động của trường học, cũng là người tiên quyết trong việc xây dựng môi trường, hoạt động chuyên môn, dẫn dắt giáo viên và học sinh. Tuy nhiên để thực hiện việc lãnh đạo, là “thuyền trưởng” của một tổ chức giáo dục thì Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phải là người có năng lực về chuyên môn, biết cách định hướng, quản lý và dẫn dắt đội ngũ cấp dưới. Vì vai trò quan trọng đó, để được bổ nhiệm vào vị trí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng người ứng viên cần phải đáp ứng được những quy định về điều kiện chuyên môn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy điều kiện để trở thành hiệu trưởng hiệu phó của trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT cần có là gì? Hãy cùng VnDoc tìm hiểu bài viết dưới đây và có được câu trả lời chi tiết, chính xác nhất.

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 5 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

– Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

Điều kiện để trở thành Hiệu phó trường mầm non

Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có bằng trung cấp sư phạm mầm non, có ít nhất 3 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non. Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định;

– Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khoẻ.

Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học

Theo Điều lệ Trường tiểu học kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, để trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường tiểu học, trung học cần có các điều kiện sau đây:

Hiệu trưởng

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục cần có các điều kiện sau:

- Phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018).

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

(Hiện hành, chỉ quy định “Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học”).

Hiệu phó

Người được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận là phó hiệu trưởng đối với trường tư thục cần có các điều kiện sau:

- Phải đạt mức cao của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (hiện đang được quy định tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018).

- Có đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công

- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên, trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Đã dạy học ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp tiểu học.

(Hiện hành, chỉ quy định "Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công").

Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường THCS, THPT

Người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng đối với trường công lập hoặc công nhận làm hiệu trưởng đối với trường tư thục, người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng phải đạt các tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học gồm:

- Về trình độ đào tạo và thời gian công tác:

  • Phải đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học;
  • Đạt trình độ chuẩn được đào tạo ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học;
  • Đã dạy học được ít nhất 05 năm (hoặc 04 năm đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) ở cấp học đó.

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phải đạt tiêu chuẩn quy định tại chuẩn hiệu trưởng trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học theo quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (hiện đang được quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018).

(Hiện hành, Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định tại Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và đủ năng lực đảm nhiệm các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công).

Đánh giá bài viết
2 48.444
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm