Ôn tập hè Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ÔN TẬP HÈ MÔN TING ANH LP 3 LÊN LỚP 4
1. him. / next / is / my / to / mother / That
....................................................................................................
2. Who / that / man? / is
....................................................................................................
3. brother? / is / your / old / How
....................................................................................................
4. is / There / garden / there / a / over
....................................................................................................
5. room. / living / is / the / This
....................................................................................................
6. house / This / my / way / clean / I / is / the
....................................................................................................
7. a / garden / house? / Is / behind / there / the
....................................................................................................
8. / Mum? / Where / is / my / book,
....................................................................................................
9. room! / in / can't / it / see / I / my
....................................................................................................
10. my / a / of / room / Here / picture / is
.................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
11. and / / There / photo / four / books / the / desk. / a / on / are
....................................................................................................
12. and / my / These / bags / school / books / are
....................................................................................................
13. my / is / picture / of / a / This / room.
....................................................................................................
14. the / any / there / chairs / room? / Are / in
....................................................................................................
15. chairs / How / there? / are / many
....................................................................................................
16. four / a / and / There / wall. / big / map / are / the / on / pictures
....................................................................................................
17. in / things / There / the / room. / are / many
....................................................................................................
18. room? / many / How / living / doors / there / in / are / the
....................................................................................................
19. are / There / to / desk. / chairs / next / the / four
....................................................................................................
20. many / the / lamps / cupboard? / there / are / on / How
....................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
21. there / cupboards / the / room? / any / Are / living / in
.................................................................................................
22. time, / play / we / and / At / games / sports. / different / break /
....................................................................................................
23. / Quan / play / I / chess. / and
....................................................................................................
24. table / / and / Phong / Mai / tennis. / play
....................................................................................................
25. Linda / badminton. / and / play / Tony
....................................................................................................
26. friends / / school / now. / am / I / my / with / at
....................................................................................................
27. play / and / / At / I / tennis. / Nam / table / time, / break
....................................................................................................
28. not / / Quan / table / do / tennis. / like / and / Tony
....................................................................................................
29. and / do / tennis / or / chess / Linda / like / Mai / not / table
....................................................................................................
30. do / Phong / and / What / Nam / like?
....................................................................................................
31. Quan / do / What / Tony / like? / and

Ôn tập lớp 3 lên lớp 4 môn Tiếng Anh

Tài liệu bài tập hè Tiếng Anh chương trình mới lớp 3 lên lớp 4 nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm 100 câu Sắp xếp Tiếng Anh khác nhau được biên tập dựa trên nội dung chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 3 trang bị kiến thức một cách kỹ lưỡng trước khi bước vào năm học mới hiệu quả.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại: Ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và học sinh tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 2.478
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm