Phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học

Phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học - Module 5. Để trả lời và hiểu rõ được câu hỏi này, mời các bạn tham khảo đáp án dưới đây để hoàn thành Bài tập cuối khóa module 5 thêm chính xác và giúp các bạn đạt điểm cao hơn.

Mô đun 5 CBQL: Quản trị chất lượng trường tiểu học

Phương diện so sánh

Quản lý chất lượng

Quản trị chất lượng

Mục đích

Tập trung giữ vững và tăng cường hoạt động để thực hiện mục tiêu chất lượng đã xác định

Tìm ra phương thức hoạt động thích hợp để đạt được chất lượng giáo dục cao nhất

Nội dung

Xây dựng và thực hiện hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua các chức năng quản lý

Xây dựng và vận hành cơ chế đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường

Phương thức

Sử dụng các biện pháp quản lý hành chính và giám sát nội bộ để đảm bảo chất lượng

Lôi cuốn mọi người trong nhà trường tham gia vào quá trình đảm bảo và nâng cao chất lượng

Chủ thể

Cán bộ quản lí

Tất cả các thành viên trong nhà trường

Như vậy, khái niệm quản trị chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học có sự khác biệt nhất định. Sự khác biệt này thể hiện rõ nhất ở nội dung và phương thức quản trị/quản lý.

Đáp án Module 5 Tiểu học

Câu hỏi Module 5 khác

Trên đây Phân biệt quản trị chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục trường tiểu học - Module 5. Hi vọng các tài liệu này sẽ giúp ích đối với thầy cô!

Đánh giá bài viết
2 2.171
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm