Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh Module 5

Đáp án module 5

Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh Module 5 là tài liệu dành cho các thầy cô tham khảo và giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Mô đun 5.

THIẾT LẬP KÊNH THÔNG TIN PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH TRONG TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC SINH

1. Nội dung thông tin cung cấp cho gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học

2. Phương thức trao đổi thông tin gián tiếp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học

* Nhà trường:

 • Kế hoạch giáo dục năm học/ học kì/ tháng.
 • Đặc điểm tâm sinh lí.
 • Tình hình học tập.
 • Mối quan hệ của học sinh.
 • Nội quy học tập của trường.

* Học sinh:

 • Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh.
 • Tình hình học tâp, rèn luyện của học sinh.
 • Các mối quan hệ của học sinh với bạn bè.

* Tập thể học sinh

- Tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của nhóm bạn chơi cùng.

- Thái độ tham gia các hoạt động của lớp, trường.

- Thực hiện nội quy học tập của nhóm, lớp.

* Nhà trường:

- Qua trang web của trường.

- Qua nhóm zalo theo nhóm nhỏ.

- Qua thư, sổ liên lạc.* Học sinh:

- Trao đổi riêng với từng cá nhân học sinh, phụ huynh qua điện thoại, zalo, sổ liên lạc (trực tiếp).* Tập thể học sinh

 • Trao đổi qua nhóm Zalo, các ứng dụng hỗ trợ.

...........................

Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh Module 5 trên đây được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo, hoàn thành khóa tập huấn Module 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học.

Đánh giá bài viết
1 1.580
Sắp xếp theo
  Dành cho Giáo Viên Xem thêm