Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 6 ngày 07/04 có đáp án

Nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh lớp 6 mới, đề luyện tập tiếng Anh ngày 07/04 dành cho học sinh lớp 6 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 6 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 6 kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất (A,B hoặc C)

Da Nang is one of the most peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love seas and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh City. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes on the seaside and jumping into the water. They are not afraid of losing their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price in cheaper than that in Ho Chi Minh City.

1. Da Nang is a good place for sea lovers.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn't say

2. The life in Da Nang is busier than that in Ho Chi Minh City.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn't say

3. There are beautiful mountains in Da Nang.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn't say

4. It is not expensive to buy seafood in Da Nang City.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn't say

5. Da Nang is not only peaceful but also beautiful.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn't say

Task 2. Chọn đáp án đúng

1. Tet is coming. It’s our New Year __________

a. Decoration

b. shopping

c. celebration

d. cleaning

2. Tet is a time ___________

a. For family gatherings

b. To exchange wishes

c. to dress beautifully

d. all are correct

3. It’s raining heavily outside, so we ___________ go out.

a. Will

b. should

c. shouldn’t

d. can

4. In the USA, ___________ .

a. People throw plates at their friend’s doors at New Year

b. Children wear Hanbok at the New Year

c. People exchange a midnight kiss with someone they love

d. People throw water at one another

5. ___________ can bring good luck for the rest of the year.

a. The first footer

b. giving rice

c. eating shrimps

d. the ringing bells

6. Where are you from? – _________________

a. We’re Dutch

b. Japan

c. I’m from Australia

d. b &c are correct

7. We ___________ our house before Tet.

a. Should clean

b. shouldn’t decorate

c. won’t repaint

d. all are correct

8. Next year, my family ___________ banh chung.

a. Will cook

b. will cooking

c. won’t cooks

d. is going cook

9. At Tet, children ______________________

a. Should dress beautifully

b. Shouldn’t behave well

c. should ask for lucky money

d. should play cards all night

10. Students ___________

a. Should cheat at exams

b. Should fight

c. should help old people

d. should bring home a black cat at Tet

Task 3. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1. A. the B. there C. think D. they
2. A. earth B. feather C. theater D. thanks
3. A. when B. where C. detective D. best
4. A. clumsy B. cute C. just D. but
5. A. thirty B. them C. both D. theme

ĐÁP ÁN

Task 1. Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất (A,B hoặc C)

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

Task 2. Chọn đáp án đúng

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - A: 5 - A; 6 - D; 7 - A; 8 - A; 9 - A; 10 - C;

Task 3. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1 - C; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - B;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 07-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm