Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 6 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 6 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. brotherB. thinkC. thereD. weather
2. A. showB. slowC. comedyD. motor
3. A. hearB. bearC. nearD. appear
4. A. prepareB. hairC. fareD. speaker

Task 2. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1. I _____ at home all weekend. ( stay)

2. Angela ______ to the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. (be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium. (see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

Task 3. Complete the sentences with Should or Shouldn’t

1. You ___________ see the new zoo. It’s very interesting.

2. You ___________ stay near the airport. It’s too noisy.

3. You ___________ walk alone at night. It’s dangerous.

4. ___________ I go to the Palace of Fine Art? – Yes, you ___________.

5. What ___________ I see there? – You ___________ visit the National Museum.

6. What ___________ people do at Tet? – They ___________ ask for lucky money, break things, or fight.

7. ___________we eat shrimps on New Year’s Day? – No, we ___________.

8. We ___________ buy fireworks.

9. You ___________ knock before you enter.

10. We ___________ clean and decorate your house before Tet.

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the word which has a different sound in the underlined part

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - D;

Task 2. Complete the sentences using the past simple form of the verbs.

1 - stayed; 2 - went; 3 - had; 4 - was; 5 - visited;

6 - were; 7 - bought; 8 - saw; 9 - ate; 10 - talked;

Task 3. Complete the sentences with Should or Shouldn’t

1 - should; 2 - shouldn't; 3 - shouldn't; 4 - should - should; 5 - should - should;

6 - shouldn't - shouldn't; 7 - should - shouldn't; 8 - shouldn't; 9 - should; 10 - should;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 11-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm