Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

Phiếu bài tập ngày 08/04 môn tiếng Anh 6 mới

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh ở nhà lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, bài tập ôn tập ngày 08/04 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 6 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Hoàn thành câu với must hoặc mustn’t

1. We __________ arrive on time.

2. We __________ pick flowers in the school garden.

3. We __________ wear uniform at school.

4. Cars __________ park in front of the entrance.

5. You __________ touch that switch. It’s dangerous.

6. We __________ be careful when we cross the road.

7. You __________ be quiet in the school library.

8. You __________ use a mobile phone in the cinema.

9. I __________ go home. It’s too late

10. You __________ see that film. It’s fantastic

Task 2. Chọn MỘT từ khác loại

1. A. whenB. whyC. oftenD. where
2. A. televisionB. channelC.programmeD. weather
3. A. BritainB. Ha NoiC. FinlandD. Japan
4. A. butB. becauseC. andD. what
5. A.weathermanB. actorC. writerD. newsreader

Task 3. Hoàn thành câu sử dùng thì Quá khứ đơn.

1. I (go)........................ to Nha Trang two years ago.

2. Ba (play)............................. football yesterday.

3. I (eat) ..........................a lot of fish yesterday.

4. Her aunt (take)................................... her to see Cham Temple last year.

5. Tuan (have).............................. a new bike yesterday.

6. She (not buy).................................. a new ruler yesterday?

7. He (not talk)................................. with his parents about his vacation in Da Lat last year.

8. They (not come).................................. school yesterday.

9. The windows (not close)............................ yesterday.

10. We (not return) ......................................at home at 7 pm last Monday.

11. She (not eat ) .............................................fish and crab yesterday.

12. Lan (not go )................................. Ho Chi Minh city two years ago.

13. My parents (not take).................................to Vung Tau last week.

14. We (not have)......................................a lot of friends in Ha Noi.

15. Lan and Hoa (be)....................................at your school two years ago.

ĐÁP ÁN

Task 1. Hoàn thành câu với must hoặc mustn’t

1 - must; 2 - mustn't; 3 - must; 4 - mustn't; 5 - mustn't;

6 - must; 7 - must; 8 - mustn't; 9 - must; 10 - must;

Task 2. Chọn MỘT từ khác loại

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

Task 3. Hoàn thành câu sử dùng thì Quá khứ đơn.

1 - went; 2 - played; 3 - ate; 4 - took; 5 - had;

6 - didn't buy; 7 - didn't talk; 8 - Didn't come; 9 - Didn't close; 10 - didn't return;

11 - didn't eat; 12 - didn't go; 13 - didn't take; 14 - didn't have; 15 - were;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 08-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
3 407
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm