Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 6 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/04

Bài tập ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 6 Ngày 17/04

Phiếu bài tập ngày 17/04 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 6 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 mới giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Make questions for the underlined part:

1. There are 40 students in my classroom.

→________________________________

2. My brother is studying in his bedroom.

→ ________________________________

3. My family usually goes to Da Lat on summer vacation.

→ ________________________________

4. Her children often go to the club by bike.

→ ________________________________

5. My favourite singer is David Archuleta.

→ ________________________________

6. The show lasts two hours and a half.

→ ________________________________

7. She visited her grandmother last weekend.

→ ________________________________

8. I saw him 3 years ago.

→ ________________________________

Task 2. Read and answer the question.

Australians love sport. They play it, they talk about it and they watch it on TV. Australian weather is perfect for sport, and there are thousands of great beaches, so swimming is very popular. The population of Australia is only about 20 million, but many of the best sportsmen and sportswomen in the world come from Australia.

Young people in Australia are very active. More than 60% of children go to sports clubs. They also do activities with friends such as skateboarding, cycling, and rollerblading.

The most popular sports for boys are football, swimming, Australian Rules football, tennis, cricket, basketball, rugby, martial arts, athletics, and hockey.

The most popular sports for girls are netball, swimming, tennis, basketball, gymnastics, football, athletics, martial arts, hockey, and horse riding.

Answer the questions.

1. What do Australians think of sport?

2. Why is swimming popular?

3. How are young people in Australia?

4. Which three sports are only popular with boys?

5. Which three sports are only popular with girls?

1. A. tooth B. clothing C. bath D. both
2. A. gather B. monthly C. father D. brother
3. A. though B. thank C. through D. thin
4. A. decided B. posted C. stopped D. needed

Task 4. Choose the word whose main stress id placed different:

1. A. popular B. awful C. entertain D. stupid
2. A. clumsy B. educational C. entertaining D. documentary
3. A. national B. adventure C. program D. viewer
4. A. karate B. aerobics C. skateboarding D. fantastic

ĐÁP ÁN

Task 1. Make questions for the underlined part:

1 - How many students are there in your classroom?

2 - What is your brother doing in his bedroom?

3 - Where does your family usually go on summer vacation?

4 - How do her children go to the club?

5 - Who is your favorite singer?

6 - How long does the show last?

7 - When did she visit her grandmother?

8 - When did you saw him?

Task 2. Read and answer the question.

1 - They love sport.

2 - Because Australian weather is perfect for sport, and there are thousands of great beaches.

3 - They are very active.

4 - Australian Rules football, cricket and rugby

5 - netball, gymnastics, and horse riding.

Task 3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently:

1 - B; 2 - B; 3 - A; 4 - C;

Task 4. Choose the word whose main stress id placed different:

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C;

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 6 ngày 17-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm