Sản phẩm cuối khóa Module 9 các môn

Module 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh Tiểu học là tài liệu mà các thầy cô cần hoàn thành. Dưới đây là sản phẩm cuối khóa Module 9 các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo Đức, Khoa học, Hoạt động trải nghiệm, Tin Học, Âm nhạc,.... hỗ trợ thầy cô thiết kế Powerpoint môn học để hoàn thành Bài tập cuối khóa Module 9.

1. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 2

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 2

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 2

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 2

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 2

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán lớp 1

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn ToánSản phẩm cuối khóa module 9 môn ToánSản phẩm cuối khóa module 9 môn ToánSản phẩm cuối khóa module 9 môn Toán

2. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng Việt

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng ViệtSản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng ViệtSản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng ViệtSản phẩm cuối khóa module 9 môn Tiếng Việt

3. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 3

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội lớp 1

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hộiSản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hộiSản phẩm cuối khóa module 9 môn Tự nhiên xã hội

4. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Đạo Đức

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Đạo Đức

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Đạo Đức

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Đạo Đức

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Đạo Đức

5. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Khoa học

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Khoa họcSản phẩm cuối khóa module 9 môn Khoa họcSản phẩm cuối khóa module 9 môn Khoa họcSản phẩm cuối khóa module 9 môn Khoa học

6. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Hoạt động trải nghiệm

7. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Tin Học

Nguồn môn Tin học: Từ Đăng Linh

Bài tập cuối khóa module 9 môn Tin họcBài tập cuối khóa module 9 môn Tin họcBài tập cuối khóa module 9 môn Tin họcBài tập cuối khóa module 9 môn Tin họcBài tập cuối khóa module 9 môn Tin học

Bài tập cuối khóa module 9 môn Tin học

8. Sản phẩm cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Bài tập cuối khóa mô đun 9 môn Lịch sử - Địa lý

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

Bài tập cuối khóa Module 9 môn Lịch sử - Địa lý

9. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Âm nhạc

Sản phẩm cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc

Sản phẩm cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc

Sản phẩm cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc

Sản phẩm cuối khóa Module 9 môn Âm nhạc

10. Sản phẩm cuối khóa module 9 môn Giáo dục thể chất

02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học

02 sản phẩm hỗ trợ việc giảng dạy môn Giáo dục thể chất cấp tiểu học

Mời các bạn tải về để xem trọn bộ

..................

Toàn bộ Sản phẩm cuối khóa Module 9 đã được VnDoc chia sẻ miễn phí tới các thầy cô.

Câu hỏi thảo luận Module 9

Đáp án Module 9 Tiểu học - Tất cả các môn

Bài tập cuối khóa Module 9 Tiểu học - Tất cả các môn

Đánh giá bài viết
14 50.236
Sắp xếp theo

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm