Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa hữu cơ

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa hữu cơ

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa hữu cơ được Thạc sĩ Ngô Phú Phường biên soạn. VnDoc.com mời các bạn tham khảo và ôn tập, từ đó chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia 2016 sắp tới.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học phần Hóa học hữu cơ

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Các phương pháp giải nhanh bài toán Hóa học

CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG HỮU CƠ

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ

I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ các muối cacbonat, các oxit của cacbon)

2. Thành phần nguyên tố cấu tạo chất hữu cơ:

a/ Hai nguyên tố chính là: C và H

b/ Nguyên tố phụ có thể là: kim loại, phi kim

II. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

Dựa vào thành phần nguyên tố, có 2 loại

1. Hiđrocacbon: chỉ chứa C và H trong phân tử

- CTTQ: CxHy với y ≤ 2x + 2

hoặc CnH2n+2-2a với n ≥ 1 - số lượng cacbon; a ≥ 0 - số lk π hoặc vòng

2. Dẫn xuất của hiđrocacbon: ngoài C và H còn chứa các nguyên tố phụ như: Na, N, O, Cl...

Ví dụ:

  • Nếu chất hữu cơ chứa (C, H, O) → CTTQ: CxHyOz
  • Nếu chất hữu cơ chứa (C, H, Cl) → CTTQ: CxHyClv
  • Nếu chất hữu cơ chứa (C, H, N) → CTTQ: CxHyNt
  • Nếu chất hữu cơ chứa (C, H, N, O) → CTTQ: CxHyOzNt

III. LẬP CTPT CỦA CHẤT HỮU CƠ A

1. Định lượng C và H:

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa

- Dựa trên khối lượng riêng a (g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng a (g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0

- Dựa trên sự bay hơi: Làm hóa hơi m (g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
5 13.240
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm