Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 16

Trắc nghiệm Công dân lớp 10

Trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 10 bài 16 với các câu hỏi trắc nghiệm Công dân khác nhau bám sát nội dung bài học, hỗ trợ học sinh trong chương trình học lớp 10 đạt kết quả cao.

Trắc nghiệm môn GDCD lớp 10 có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm bám sát theo chương trình học SGK môn Công dân 10, hỗ trợ trong quá trình ôn luyện và học tập tại nhà.

 • 1
  Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của
 • 2
  Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
 • 3
  Hành vi, việc làm nào dưới đây là biểu hiện tự hoàn thiện bản thân?
 • 4
  Điều gì dưới đây quan trọng mà mỗi người cân có để tự hoàn thiện bản thân?
 • 5
  Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với mỗi thành viên, nên mỗi người cần phải
 • 6
  Tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất quan trọng của người thanh niên trong xã hội hiện đại, giúp cho mỗi cá nhân
 • 7
  Tự nhận thức về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, quyết tâm khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh là biểu hiện nào dưới đây của mỗi người
 • 8
  Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
 • 9
  Bị bạn bè rủ rê, Minh thường hay ăn chơi lêu lổng, dẫn đến sao nhãng việc học hành. Được gia đình bạn bè khuyên nhủ, minh đã quyết tâm phấn đấu rèn luyện và trở thành một học sinh giỏi. Việc làm của Minh là biểu hiện phẩm chất nào dưới đây của học sinh?
 • 10
  Hoàng và Thanh trao đổi với nhau về chủ đề tự hoàn thiện bản thân. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây của Hoàng và Thanh?
 • 11
  Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để
 • 12
  Người không biết tự hoàn thiện bản thân sẽ
 • 13
  Ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được
 • 14
  Để tự hoàn thiện bản thân, mỗi người cần phải
 • 15
  Câu nào dưới đây nói về tự hoàn thiện bản thân?
 • 16
  Tự nhận thức đúng về bản thân không phải là điều dễ dàng, mà cần phải qua
 • 17
  Điểm quan trọng nhất để tự hoàn thiện bản thân là cần xác định được
 • 18
  Để tự hoàn thiện bản thân, chúng ta cần xác định rõ
 • 19
  Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
 • 20
  Câu nào dưới đây không nói về tự hoàn thiện bản thân?
 • 21
  Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của việc tự nhận thức bản thân?
 • 22
  Biểu hiện nào dưới đây là tự hoàn thiện bản thân?
 • 23
  Việc làm nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân?
 • 24
  Ý kiến nào dưới đây không nói về việc tự nhận thức bản thân?
 • 25
  Câu nào dưới đây giúp cho việc tự nhận thức bản thân được hoàn thiện?
 • 26
  Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tự hoàn thiện bản thân?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 395
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Giáo dục công dân lớp 10 Xem thêm