Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 6

Trắc nghiệm Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá với các câu hỏi được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, giúp học sinh dễ dàng nắm bắt lý thuyết và ôn luyện nâng cao thành tích học tập môn Sinh.

 • 1
  Mỗi lỗ khí ở phần biểu bì lá được tạo thành bởi bao nhiêu tế bào hình hạt đậu?
 • 2
  Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Ở lá cây, … là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.
 • 3
  Ở thực vật trên cạn, lỗ khí thường tập trung ở
 • 4
  Chức năng chủ yếu của gân lá là gì?
 • 5
  Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây?
 • 6
  Cây nào dưới đây chỉ có lỗ khí ở mặt trên của lá?
 • 7
  Lỗ khí được tìm thấy ở cả hai mặt lá của cây nào dưới đây?
 • 8
  Các lỗ khí ở lá cây có vai trò gì?
 • 9
  Phần biểu bì của phiến lá được cấu tạo bởi mấy lớp tế bào?
 • 10
  Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 201
Sắp xếp theo

Sinh học 6

Xem thêm