Trắc nghiệm: Ý nghĩa của văn chương

Đề trắc nghiệm Ngữ văn 7 có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ văn 7 bài Ý nghĩa của văn chương là đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Văn 7 nhằm giúp các em học sinh luyện tập trực tiếp để củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Đề kiểm tra Văn có 15 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án cho các em ôn tập và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập phần trắc nghiệm môn Ngữ văn 7, VnDoc giới thiệu tới các em Tài liệu Trắc nghiệm Ngữ văn 7 bao gồm tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Văn theo bài, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em ghi nhớ kiến thức từng bài, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, bài kiểm tra sắp tới.

Mời các bạn tham khảo thêm:

 • Câu 1: Tác giả của văn bản Ý nghĩa văn chương là ?
 • Câu 2: Dòng nào không phải là nội dung được Hoài Thanh đề cập đến trong bài viết của mình?
 • Câu 3: Tác phẩm nổi tiếng nhất của Hoài Thanh là?
 • Câu 4: Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?
 • Câu 5: Công dụng nào của văn chương được Hoài Thanh khẳng định trong bài viết của mình?
 • Câu 6: Văn bản ‘‘ý nghĩa văn chương’’ của Hoài Thanh thuộc dạng nghị luận văn chương nào?
 • Câu 7: Từ ‘‘cốt yếu’’ (trong câu ‘‘Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật, muôn loài’’) được Hoài Thanh dùng với ý nghĩa nào khi nói về nguồn gốc của văn chương?
 • Câu 8: Theo em, quan niệm về văn chương sau đây có thể bổ xung cho quan niệm của Hoài Thanh để có một quan niệm đầy đủ về nguồn gốc của văn chương?
 • Câu 9: Tại sao Hoài Thanh lại nói: ‘‘Văn chương sẽ là hình ảnh của cuộc sống muôn hình vạn trạng’’?
 • Câu 10: Vì sao Hoài Thanhn lại nói: ‘‘Văn chương còn sáng tạo ra sự sống’’?
 • Câu 11: Dòng nào sau đây không có trong quan niệm về công dụng của văn chương của Hoài Thanh?
 • Câu 12: Tại sao nói ‘‘ý nghĩa văn chương’’ của Hoài Thanh là văn bản nghị luận văn chương?
 • Câu 13: Theo em, đặc trưng nào sau đây không phải là đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài viết ‘‘ý nghĩa văn chương’’?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 692
Sắp xếp theo

  Môn Ngữ Văn lớp 7

  Xem thêm