Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa

Tính chất hóa học muối

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của muối. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi liên quan đến phần hợp chất vô cơ. Mời các bạn tham khảo.

Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa

A. BaCl2, Na2SO4

B. Na2CO3, Ba(OH)2

C. BaCl2, AgNO3

D. NaCl, K2SO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Các cặp chất phản ứng với nhau tạo kết tủa là A, B, C

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2

Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3

NaCl + K2SO4 → không phản ứng.

Đáp án D

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. KCl, NaOH.

B. H2SO4, NaOH.

C. H2SO4, NaOH.

D. KCl, AgNO3.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong một dung dịch?

A. NaClO và AlCl3.

B. KOH và NaCl.

C. NaNO3 và HCl.

D. Ca(OH)2 và AlCl3.

Xem đáp án
Đáp án D

Ca(OH)2 và AlCl3 không thể cùng tồn tại trong một dung dịch vì chúng phản ứng với nhau:

3Ca(OH)2 + 2AlCl3 → 3CaCl2 + 2Al(OH)3

Câu 3. Cặp chất nào sau đây phản ứng với nhau sinh ra khí hidro:

A. Zn và HCl

B. Zn và O2

C. Zn và Cl2

D. Fe2O3 và H2

Xem đáp án
Đáp án A

Cặp chất phản ứng với nhau sinh ra khí H2 là Zn và HCl

Phương trình hóa học: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Câu 4. Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau không sinh ra khí H2S?

A. S + H2

B. FeS + HCl

C. FeS + HNO3

D. Na2S + H2SO4 loãng

Xem đáp án
Đáp án C

-----------------------------

VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 12
Sắp xếp theo
    Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm