Trọn bộ giáo án môn Mĩ thuật lớp 6 học kì 2

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Ging………………..
Tiết 18. V trang trí
TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
I.Mc tiêu.
*Kiến thc: - Hc sinh hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ng dng
*K năng:- Hc sinh biết cách s dng các ho tiết dân tc vào trang trí hình
vuông
*Thái độ:- Học sinh làm được bài trang trí hình vuông hay cái thm
II.Chun b.
1.Đồ dùng dy hc:
Giáo viên; - Một vài đồ vt hình vuông.
- Hình minh ho trong SGK và ĐDDH MT6.
Hc sinh; - Đồng v ca hc sinh.
2.Phương pháp dạy hc: - Trực quan, quan sát, trao đổi, vấn đáp.
III. Tiến trình dy hc.
1.T chc: 6A.……. 6B……..
2.Kiểm tra đồ dùng v.
3.Bài mi. (GV gii thiu bài)
Hoạt động ca giáo viên
Hoạt động ca hc sinh
Thiết b
tài liu
Hoạt động 1. Hƣớng dn hc sinh quan
sát nhn xét.
GV. Gii thiu mt vài hình trang trí hình
vuông ng dụng, cơ bản….và đặt câu hi
để HS suy nghĩ và thấy được s ging
nhau, khác nhau ca các cách trang trí
I. Quan sát nhn xét.
Mu
Mt vài
đồ vt
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
hình vuông:
? Em có nhn xét gì v cách trang trí cái
khăn, viên gạch, …
? Các ho tiết góc có gng nhau không.
? Màu sắc được th hin như thếo.
? Các mng hình sp xếp có ging nhau
không…
GV kết lun: Mt bài trang trí hình vuông
cơ bản cn phi k các trục đối xứng để v
ho tiết và tô màu cho đều.
Hoạt động 2. Hƣớng dn hc sinh cách
trang hình vuông.
GV hướng dn hình minh ha
HS nghe và ghi nh
- Trang trí hình vuông là sp
xếp ho tiết đối xng qua các
trc
- Ho tiết các góc thường
ging nhau.
- Các hình ging nhau tô màu
như nhau.
- Mảng hình không đều (áp
dng vào bài trang trí ng dng)
II. Cách trang trí hình vuông
HS quan sát và ghi nh
- V khung hình k đưng trc
- Tìm các hình mng chính, hình
mng ph
- Da vào các mng tìm ha tiết
- Tìm và tô màu (t 4 đến 5
màu)
hình
vuông.
Hình
minh
ha cách
v
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Hoạt động 3. Hƣớng dn HS làm bài
- GV gi ý HS v b cc, hoa tiết, màu
sc.
4. Cng cố, đánh giá kết qu hc tp
- GV đặt câu hỏi để cng c kiến thc cho
hc sinh nhng ND chính
? Nêu các cách sp xếp ha tiết
? Cách làm bài trang trí hình vuông.
GV kết lun
5. HDVN.
- Làm bài tp trong SGK
- Chun bi sau
(mt s hình hp, hình cu, giy,
chì…..)
III. Bài tp
Trang trí hình vuông (Cnh
10cm, ho tiết t chn, màu sc
4- 5 màu)
Bài v
ca hc
sinh
Ging………………..
Tiết 19. Thƣng thc m thut
TRANH DÂN GIAN VIT NAM
I.Mc tiêu.
*Kiến thc:- Hc sinh hiu ngun gốc, ý nghĩa vai trò của tranh dân gian
trong đời sng xã hi Vit Nam.
*K năng: - Hc sinh hiu giá tr ngh thut và tính sáng to thông qua ni dunh
và hình thc th hin ca tranh dân gian.
*Thái độ: - Yêu quý và trân trng ngh thut dân tc.

Giáo án lớp 6 môn Mỹ thuật học kì 2

Trọn bộ giáo án môn Mĩ thuật lớp 6 học kì 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Đây là mẫu giáo án điện tử lớp 6 được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tiết 18. Vẽ trang trí

TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG

I. Mục tiêu.

* Kiến thức: - Học sinh hiểu được cách trang trí hình vuông cơ bản và ứng dụng

* Kỹ năng: - Học sinh biết cách sử dụng các hoạ tiết dân tộc vào trang trí hình vuông

* Thái độ: - Học sinh làm được bài trang trí hình vuông hay cái thảm

II. Chuẩn bị.

1. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: - Một vài đồ vật hình vuông.

- Hình minh hoạ trong SGK và ĐDDH MT6.

Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh.

2. Phương pháp dạy học: - Trực quan, quan sát, trao đổi, vấn đáp.

III. Tiến trình dạy học.

1. Tổ chức: 6A.……. 6B……..

2. Kiểm tra đồ dùng vẽ.

3. Bài mới. (GV giới thiệu bài)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Thiết bị tài liệu

Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét.

GV. Giới thiệu một vài hình trang trí hình vuông ứng dụng, cơ bản….và đặt câu hỏi để HS suy nghĩ và thấy được sự giống nhau, khác nhau của các cách trang trí hình vuông:

? Em có nhận xét gì về cách trang trí cái khăn, viên gạch, …

? Các hoạ tiết ở góc có gống nhau không.

? Màu sắc được thể hiện như thế nào.

? Các mảng hình sắp xếp có giống nhau không…

GV kết luận: Một bài trang trí hình vuông cơ bản cần phải kẻ các trục đối xứng để vẽ hoạ tiết và tô màu cho đều.

Hoạt động 2. Hướng dẫn học sinh cách trang hình vuông.

GV hướng dẫn ở hình minh họa

Hoạt động 3. Hướng dẫn HS làm bài

- GV gợi ý HS về bố cục, hoa tiết, màu sắc.

4. Củng cố, đánh giá kết quả học tập

- GV đặt câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh những ND chính

? Nêu các cách sắp xếp họa tiết

? Cách làm bài trang trí hình vuông.

GV kết luận

5. HDVN.

- Làm bài tập trong SGK

- Chuẩn bị bài sau

(một số hình hộp, hình cầu, giấy, chì…..)

I. Quan sát nhận xét

HS nghe và ghi nhớ

- Trang trí hình vuông là sắp xếp hoạ tiết đối xứng qua các trục

- Hoạ tiết ở các góc thường giống nhau.

- Các hình giống nhau tô màu như nhau.

- Mảng hình không đều (áp dụng vào bài trang trí ứng dụng)

II. Cách trang trí hình vuông

HS quan sát và ghi nhớ

- Vẽ khung hình kẻ đường trục

- Tìm các hình mảng chính, hình mảng phụ

- Dựa vào các mảng tìm họa tiết

- Tìm và tô màu (từ 4 đến 5 màu)


III. Bài tập

Trang trí hình vuông (Cạnh 10cm, hoạ tiết tự chọn, màu sắc 4- 5 màu)

Mẫu Một vài đồ vật hình vuông.

Hình minh họa cách v

Bài vẽ của học sinh

-------------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu. Mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Trọn bộ giáo án môn Mĩ thuật lớp 6 học kì 2 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra, giúp các thầy cô chuẩn bị tốt cho các bài soạn giáo án điện tử lớp 6 , từ đó nâng cao chất lượng dạy lớp 6 trên lớp. Mời quý thầy cô tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 6 hay đề thi học kì 2 lớp 6 để ra đề ôn tập cho học sinh.

Đánh giá bài viết
1 243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 6 Xem thêm