Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 8 học kì 2

Giáo án học kì 2 lớp 8 môn Sinh học

Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 8 học kì 2 là mẫu giáo án điện tử lớp 8 hay dành cho các thầy cô với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như giúp học sinh hiểu hơn về mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn Sinh học lớp 8.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Tiết 37: Bài 31

HỆ SINH THÁI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- HS trình bày được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về một hệ sinh thái và phân tích được các thành phần trong hệ sinh thái đó.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát so sánh phân tích tổng hợp

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

II. Các phương pháp kỹ thuật dạy học

- Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

III. Chuẩn bị đồ dùng dạy học

1. Giáo viên

- Chuẩn bị như SHD

2. Học sinh

- Nghiên cứu bài trả lời câu hỏi phần khởi động SHD trang 265,266

IV. Tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Khởi động

- GV giao nhiệm vụ

- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi SHD trang 195

- HĐ cá nhân làm việc theo yêu cầu của GV

- GV gọi 1 vài HS trả lời lớp nhận xét bổ sung chia sẻ

- GV nhận xét và hướng dẫn HS vào bài

3. Bài mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1:

Mục tiêu: HS trình bày được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về một hệ sinh thái và phân tích được các thành phần trong hệ sinh thái đó

 

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SHD trang 266 trả lời câu hỏi

? Thế nào là một hệ sinh thái

- GV gọ1 1 vài HS trả lời lớp nhận xét bổ sung chia sẻ

- GV nhận xét và chốt kiến thức

- GV giao nhiệm vụ

- HS hoạt động nhóm (10’) trả lời câu hỏi SHD trang 196

- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu của GV

- GV quan sát hoạt động học tập của học sinh, giúp đỡ hướng dẫn nhóm còn gặp khó khăn

- GV gọi 1 nhóm báo cáo kết quả trước lớp, chia sẻ ý kiến với các bạn khác

- GV nhận xét, hoàn chỉnh kiến thức và hướng dẫn học sinh hoàn thiện nội dung vào vở cá nhân

- HS ghi nội dung vào vở cá nhân

* Yêu cầu:

? Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới

+ Vô sinh: Đất đá, ánh sàng, nhiệt độ ẩm…=> Môi trường sống của quần xã (Sinh cảnh)

+ Hữu sinh: động vật, thực vật, vi sinh vật…=> Quần xã sinh vật.

? Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào

+ Lá và cành cây mục là thức ăn của các sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm, mối, giun…

? Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật

+ Cây rừng là thức ăn, nơi ở của động vật…..

? Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật

+ Động vật ăn thực vật, giúp thụ phấn, phát tán, bón phân cho thực vật

? Nếu như rừng bị cháy mất hầu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy ra đối với các loài động vật ? Tại sao

+ Nhiều loài động vật chết. Vì mất nguồn thức ăn, nơi ở, nguồn nước,

? Hệ sinh thái gồm những thành phần nào

? Các sinh vật trong hệ sinh thái có quan hệ với nhau như thế nào

+ Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. (HS phân tích mối quan hệ dinh dưỡng giữa các nhân tố hữu sinh, giữa hữu sinh với vô sinh. Thông qua mối quan hệ dinh dưỡng. Như thực vật lớn che chở cho T/V nhỏ, thực vật lá thức ăn của động vật ăn cỏ, Đv ăn cỏ là thức ăn của đ/v ăn thịt, TV, ĐV chết dưới t/d của vi sinh vật => tạo mùn hữu cơ, phần lớn tạo thành môi trường sống của quần xã , phần nhỏ tạo thành thức ăn của t/v => nhờ mối quan hệ đó mà => hệ sinh thái luôn hoàn chỉnh và tương đối ổn định.)

? Vì sao chúng ta phải bảo vệ các động vật hoang dã

+ Nếu không bảo vệ đ/v hoang dã thì đ/v hoang dã sẽ chết => mất cân bằng sinh thái=> hệ sinh thái không ổn định.

VD: nêu mổ hết mèo => chuột phát triển => phá hoại mùa màng => mất cân bằng sinh thái.

- GV gọi 1 vài HS lấy ví dụ

? Nêu các thành phần chủ yếu trong hệ sinh thái

? Các sinh vật trong nhân tố hữu sinh trên, sinh vật nào có khả năng tự dưỡng? Vì sao?

+ Nhờ chất diệp lục thực vật có khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời để tổng hợp nên hợp chất hưu cơ

- GV: Thực vật => VS sinh vật sản xuất thường là thực vật?

? VD về hệ sinh thái

- GV gọi 1 HS trả lời lớp nhận xét bổ sung chia sẻ

- GV nhận xét và chốt kiến thức

* Tích hợp BVMT, BĐKH

- GV tích hợp ảnh hưởng của các hoạt động của con người tới hệ sinh thái tự nhiên. Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học.

1. Thế nào là một hệ sinh thái

 

 

 

 

 

- Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh).

+ Trong hệ sinh thái các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm..

- Nhân tố vô sinh: Đất, đá, nước, thảm thực vật…

- Nhân tố hữu sinh gồm nhân tố sinh vật và cong người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sinh vật sản xuất (là thực vật ).

+ Sinh vật tiêu thụ (động vật ăn thực vật, động vật ăn động vật).

+ Sinh vật phân giải (vi khuẩn , nấm ...)

VD: Hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái hồ, rừng ngập mặn.

 

---------------------

Trên đây chỉ là một phần của tài liệu, mời các bạn tải file ĐẦY ĐỦ về tham khảo.

Ngoài Trọn bộ giáo án môn Sinh học lớp 8 học kì 2, mời các bạn tham khảo thêm giáo án điện tử lớp 8 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ... và đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 đã được VnDoc.com cập nhật liên tục.

Đánh giá bài viết
1 500
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 8

Xem thêm