Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 55

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 55: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Phân tích được những điểm giống nhau và khác nhau giữa các PXCĐK ở người với động vật nói chung và thú nói riêng.
  • Trình bày được vai trò của tiếng nói, chữ viết và khả năng tư duy, trừu tượng ở người.

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, liên hệ thực tế, khả năng suy luận.

3. Thái độ: Có ý thức học tập, rèn luyện nghiêm túc, chăm chỉ, xây dựng lối sống văn hoá.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Tranh cung phản xạ. Tư liệu về sự hình thành tiếng nói, chữ viết.Tranh các vùng của vỏ não.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu 1: Phân biệt phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện

* Đặt vấn đề: Sự thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống. Giữa con người và động vật có gì giống và khác nhau?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1:

GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK:

+ Thông tin trên cho em biết những gì?

+ Lấy một vài ví dụ trong đời sống về sự ức chế px cũ, thành lập px mới thay thế?

+ Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người có gì khác so với các động vật khác? Chúng có ý nghĩa như thế nào?

HS thảo luận, trình bày

Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện kiến thức

+ Giống về quá trình thành lập và những điều kiện được hình thành và ức chế PXCĐK và ý nghĩa của chúng với đời sống

+ Khác về số lượng và mức độ phức tạp của PXCĐK.

Hoạt động 2:

GV đưa ra các ví dụ, yêu cầu HS:

+ Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì?

+ Lấy thêm các ví dụ minh hoạ?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính lên bảng. Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

Hoạt động 3

GV:

+ Con trâu, con cá, con gà... có những đặc điểm gì chung? Chúng ta gọi chúng là gì?

+ Cây bàng, cây lúa, cây ngô... có những đặc điểm nào giống nhau? Chúng ta gọi chúng là gì?

+ Từ những đặc điểm, thuộc tính chung của sự vật hiện tượng người ta xây dựng thành các khái niệm. Khả năng đó gọi là gì?

+ Có những điều trong thực tế con người không thể cảm nhận được bằng tri giác nhưng bằng khả năng tưởng tượng của mình chúng ta vẫn xây dựng được các khái niệm. Điều đó là nhờ khả năng nào?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung

I . Sự thành lập và ức chế pxcđk ở người

- PXKĐK được hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm.

- Ức chế PXCĐK xảy ra nếu PXCĐK đó không cần thiết đối với đời sống

- Sự thành lập và ức chế pxcđk là hai quá trình thuận nghịch, gắn bó mật thiết với nhau giúp cơ thể thích nghi với đời sống.

- Ở người: Học tập, rèn luyện các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hoá chính là kết quả của sự hình thành và ức chế PXCĐK.

II . Vai trò của tiếng nói và chữ viết

- Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra các pxcđk cấp cao ở người.

- Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp và trao đổi kinh nghiệm với nhau và với các thế hệ sau.

III. Tư duy trừu tượng

- Từ những thuộc tính chung của sự vật, con người biết khái quát hoá thành những khái niệm được diễn tả bằng các từ.

- Khả năng khái quát hoá và trừu tượng hoá là cơ sở của tư duy trừu tượng.

* Kết luận chung: SGK

Đánh giá bài viết
1 232
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm