Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 51

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 51: Cơ quan phân tích thị giác bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Xác định được các thành phần của cơ quan phân tích thị giác.
  • Nêu được ý nghĩa của các cơ quan phân tích đối với cơ thể.
  • Mô tả cấu tạo của mắt qua sơ đồ, chức năng của từng bộ phận.
  • Giải thích được cơ chế điều tiết của mắt để nhìn rõ vật.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ mắt.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Tranh phóng to H 49.2; 49.3.

2. Học sinh: Đọc và chuẩn bị trước bài ở nhà.

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa cung phản xạ sinh dưỡng và cung phản xạ vận động?

* Đặt vấn đề: Để cảm nhận được các kích thích của môi trường, cơ thể cần có các cơ quan phân tích. Đó là những cơ quan nào? Chúng cơ cấu tạo và hoạt động ra sao?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

GHI BẢNG

Hoạt động 1:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát sơ đồ cấu tạo của một cơ quan phân tích, trả lời câu hỏi:

+ Cơ quan phân tích có cấu tạo như thế nào?

+ Bộ phận nào của cơ quan phân tích quan trọng nhất?

+ Cơ quan phân tích có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể?

- HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

GV cùng HS rút ra kết luận:

Hoạt động 2:

+ Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?

- GV cho quan sát thông tin SGK hoàn thành BT

- Các nhóm thảo luận, hoàn thành bài tập.

- GV cho quan s¸t H.49.2, gọi HS trình bày cấu tạo của cầu mắt

Dự đoán chức năng của các bộ phận?

- GV yêu cầu HS quan sát H.49.3:

+ Nêu cấu tạo của màng lưới?

+ Phân biệt vai trò của tế bào hình nón và tế bào hình que? Vận dụng giải thích một số hiện tượng:

- Tại sao ảnh của vật rơi trên điểm vàng thì nhìn rõ nhất, rơi trên điểm mù thì không nhìn thấy?

- Tại sao ban đêm không nhìn rõ màu sắc của vật?

HS trình bày, GV ghi lại các ý chính, lớp trao đổi hoàn thiện. HS tự rút ra kết luận:

GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK:

+ Trình bày quá trình tạo ảnh ở màng lưới?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung

I. Cơ quan phân tích:

* Kết luận: Cơ quan phân tích gồm:

+ Cơ quan thụ cảm.

+ Dây thần kinh (Dẫn truyền hướng tâm)

+ Bộ phận phân tích (Vùng thần kinh ở vỏ não)

- ý nghĩa: giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường.

II. Cơ quan phân tích thị giác

- Cơ quan phân tích thị giác gồm:

+ Cơ quan thụ cảm (Các tế bào thụ cảm trên màng lưới)

+ Dây thần kinh thị giác (Dây số II)

+ Vùng thị giác ở thuỳ chẩm

1, Cấu tạo cầu mắt:

*Gåm

- Màng bọc:

+ Màng cứng: phía trước là màng giác.

+ Màng mạch: Có nhiều mạch máu, phía trước là lòng đen

+ Màng lưới: Có các tế bào thụ cảm thị giác

- Môi trường trong suốt: Thuỷ dịch, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh.

2. Màng lưới:

+ Tế bào hình nón: tiếp nhận kích thích ánh sáng mạnh và màu sắc.

+ Tế bào hình que: tiếp nhận kích thích ánh sáng yếu.

+ Điểm vàng: Nơi tập trung của các tế bào hình nón.

+ Điểm mù: Là nơi đi ra của các sợi trục của các tế bào thụ cảm thị giác.

3. Sự tạo ảnh ở màng lưới

* Kết luận:

- Thể thuỷ tinh như một thấu kính hội tụ có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật.

- ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi trường trong suốt tới màng lưới tạo nên một ảnh thu nhỏ, lộn ngược, kích hích tế bào thụ cảm, xung thần kinh theo dây thị giác về vùng thị giác ở thuỳ chẩm cho ta biết về hình dạng, kích thước và màu sắc của vật.

* Kết luận chung: SGK

Đánh giá bài viết
2 353
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm