Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 62

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 62: Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Khi học xong bài này, HS phải:

  • Nêu được các ví dụ để chứng minh cơ thể tự điều hoà trong hoạt động nội tiết.
  • Hiểu rõ được sự phối hợp trong hoạt động nội tiết để giữ vững tính ổn định của môi trường trong.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3. Thái độ: Có ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: H.59.1 - 3.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu 1: Trình bày các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng?

* Câu 2: Nguyên nhân nào dẫn đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam và nữ? trong đó biến đổi nào là quan trọng và cần lưu ý?

* Đặt vấn đề: Các tuyến nội tiết hoạt động theo cơ chế nào? Chúng có chịu sự chi phối của hệ thần kinh hay không?

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

? Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmon tiết ra từ tuyến yên?

- HS liệt kê: tuyến giáp, tuyến sinh dục, tuyến trên thận.

- GV trình bày nội dung thông tin mục I SGK kết hợp sử dụng H 59.1 và 59.2 giúp HS hiểu rõ cơ chế điều hoà hoạt động của các tuyến này.

? Trình bày cơ chế điều hoà hoạt động của tuyến giáp và tuyến trên thận? (hoặc sự điều hoà hoạt động của tế bào kẽ trong tinh hoàn) H 59.1; 59.2; 58.1

- HS quan sát kĩ H 59.1; 59.2; 58.1 và trình bày cơ chế điều hoà hoạt động của từng tuyến.

- Đại diện nhóm trình bày trên tranh, các nhóm khác bổ sung.

- Yêu cầu HS rút ra kết luận.

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

? Lượng đường trong máu giữ được tương đối ổn định là do đâu?

- HS vận dụng kiến thức về chức năng của hoocmon tuyến tuỵ để trình bày.

- GV đưa thông tin: Khi lượng đường trong máu giảm mạnh không chỉ các tế bào anpha của đảo tuỵ hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả tuyến trên thận để góp phần chuyển hoá lipit và prôtêin thành glucôzơ (tăng đường huyết).

- GV yêu cầu HS quan sát H 59.3:

? Trình bày sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết khi đường huyết giảm?

- Cá nhân HS quan sát kĩ H 59.3, trao đổi nhóm trình bày ra giấy nháp câu trả lời.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV: Ngoài ra ađrênalin và nonađrênalin cùng phối hợp với glucagon làm tăng đường huyết.

- Giúp HS rút ra kết luận.

I. Điều hoà hoạt động của các tuyến nội tiết

- Tuyến yên tiết hoocmon điều khiển sự hoạt động của các tuyến nội tiết.

- Tuyến trên thận tiết hoocmon điều hoà đường huyết, điều hoà các muối natri, kali trong máu và làm thay đổi các đặc tính sinh dục nam.

- Sự hoạt động của tuyến yên được tăng cường hay kìm hãm chịu sự chi phối của các hoocmon do các tuyến nội tiết khác tiết ra.

=> Đó là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

II. Sự phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết.

- Nhờ tuyến trên thận.

VD: Sự phối hợp hoạt động của tuyến tuỵ và tuyến trên thận.

- Sự điều hoà, phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết có tác dụng duy trì đảm bảo cho các quá trình sinh lí trong cơ thể diễn ra bình thường.

- Tính ổn định của môi trường bên trong.

Đánh giá bài viết
1 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm