Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 57

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 57: Kiểm tra 45 phút bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Củng cố lại các kiến thức đã học.
  • Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3. Thái độ: Có thái độ học tập đúng đắn.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Bài kiểm tra đã chuẩn bị

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học chuẩn bị kiểm tra. Nghiêm túc, tự giác trong khi làm bài.

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ: không

* Đặt vấn đề: Khi học về hệ thần kinh chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình.

3. Bài mới: GV phát đề kiểm tra

ĐỀ 1

Câu 1 (5,0 điểm): Trình bày cơ sở khoa học và các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.

Câu 2 (1,5 điểm): Khi bản thân hoặc gặp nạn nhân bị bỏng do nước sôi em nên làm gì?

Câu 3 (2,0 điểm): Nêu chức năng của trụ não và não trung gian

Câu 4 (1,5 điểm): Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở những đặc điểm cơ bản nào?

ĐỀ 2

Câu 1 (5,0 điểm): Trình bày cơ sở khoa học và các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu.

Câu 2 (1,5 điểm): Có nên trang điểm bằng cách lạm dụng kem phấn, nhổ lông mày, dùng bút chì kẻ lông mày tạo dáng hay không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm): Nêu chức năng của tiểu não và đại não?

Câu 4 (1,5 điểm): Đại não người tiến hóa hơn đại não thú ở những đặc điểm cơ bản nào?

Đánh giá bài viết
1 115
Sắp xếp theo
    Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm