Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 61

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 61: Tuyến sinh dục bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức: Khi học xong bài này, HS phải:

  • Trình bày được các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng.
  • Nắm được các hoocmon sinh dục nam và hoocmon sinh dục nữ.
  • + Hiểu rõ ảnh hưởng của hoocmon sinh dục nam và nữ đến những biến đổi của cơ thể ở tuổi dậy thì.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3. Thái độ: Có ý thức vệ sinh và bảo vệ cơ thể.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Tranh phóng to H 58.1; 58.2; 58.3.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ:

* Câu 1: Trình bày đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuyến trên thận?

*Câu 2: Nêu quá trình đièu hòa lượng đường trong máu nhờ hoocmon của tuyến tụy?

* Đặt vấn đề: Sinh sản là một đặc tính quan trọng ở sinh vật. Đối với con người, khi phát triển đến một độ tuổi nhất định, trẻ em có những biến đổi. Những biến đổi đó do đâu mà có? Nó chịu sự điều khiển của hoocmon nào? Biến đổi đó có ý nghĩa gì? đó là nội dung bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

- GV hướng dẫn HS quan sát H 58. 1; 58.2 và làm bài tập điền từ (SGK Tr 182).

- Cá nhận HS làm việc độc lập, quan sát kĩ hình, đọc chú thích.

- Thảo luận nhóm và điền từ vào bài tập.

- GV nhận xét, công bố đáp án:

1- LH, FSH

2- Tế bào kẽ.

3- Testosteron

? Nêu chức năng của tinh hoàn?

- GV phát bài tập bảng 58.1 cho các HS nam, yêu cầu: các em đánh dấu vào dấu hiệu có ở bản thân?

- HS dựa vào bài tập vừa làm để trả lời, sau đó rút ra kết luận.

- Lưu ý HS: Dấu hiệu xuất tinh lần đầu là dấu hiệu của giai đoạn dậy thì chính thức.

Hoạt động 2: Cấu tạo của buồng trứng và chức năng của hormon sinh dục nữ.

- Yêu cầu HS quan sát kĩ H 58.3 và làm bài tập điền từ SGK.

- Yêu cầu HS nêu kết quả.

- Cá nhân HS quan sát kĩ hình tìm hiểu quá trình phát triển của nang trứng. (từ các nang trứng gốc) và tiết hoocmon buồng trứng.

- GV nhận xét, khẳng định đáp án.

1- Tuyến yên

2- Nang trứng

3- Ơstrogen

4- Progesteron

? Nêu chức năng của buồng trứng?

- GV phát bài tập bảng 58.2 cho HS nữ, yêu cầu: Các em đánh dấu vào ô trống dấu hiệu của bản thân.

- HS hoàn thiện bài tập đánh dấu các dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì của nữ.

- GV tổng kết lại những dấu hiệu ở tuổi dậy thì.

- Lưu ý HS: Kinh nguyệt lần đầu tiên là dấu hiệu của dậy thì chính thức ở nữ.

- GV nhắc nhở HS ý thức vệ sinh kinh nguyệt.

I. Tinh hoàn và hoocmon sinh dục nam

- Tinh hoàn:

+ Sản sinh ra tinh trùng.

+ Tiết hoocmon sinh dục nam testosteron.

- Hoocmon sinh dục nam gây biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.

- Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì: bảng 58.1 SGK.

II. Buồng trứng và hoocmon sinh dục n

- Buồng trứng:

+ Sản sinh ra trứng.

+ Tiết hoocmon sinh dục nữ ơstrogen

- Hoocmon ơstrogen gây ra biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nữ.

- Những dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì ở nữ: bảng 58.2 SGK.

Đánh giá bài viết
1 260
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm