Giáo án môn Sinh học 8 bài 38: Tiêu chuẩn ăn uống - Nguyên tắc lập khẩu phần theo CV 5512

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 38: Tiêu chuẩn ăn uống - Nguyên tắc lập khẩu phần bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Giáo án môn Sinh học 8 theo CV 5512

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nêu được nguyên nhân khác nhau của các đối tượng về nhu cầu dinh dưỡng.

- Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm.

- Xác định được cơ sở và nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn.

2. Năng lực

- Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung

Năng lực chuyên biệt

- Năng lực phát hiện vấn đề

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực hợp tác

- Năng lực tự học

- Năng lực kiến thức sinh học

- Năng lực thực nghiệm

- Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Một số hình ảnh liên quan

III. Tiến trình tổ chức hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Vitamin và muối khoáng có vai trò như thế nào đối với cơ thể?

- Làm thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể?

3. Đặt vấn đề

- Tại sao thể lực của người Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới là không tốt? Phải chăng chúng ta ăn uống không đúng tiêu chuẩn? Vậy tiêu chuẩn ăn uống là gì? Làm thế nào để ăn uống đúng tiêu chuẩn?

Hoạt động 1: Tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể (10’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung bài học

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi lệnh trang 113:

 

 

+ Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi cơ thể phụ thuộc vào lứa tuổi, giới tính, trạng thái sinh lý, hình thức lao động,…

- HS tự tìm hiểu và rút ra kết luận:

1. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

- Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là không giống nhau.

- Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào:

+ Lứa tuổi

+ Giới tính

+ Trạng thái sinh lý

+ Hình thức lao động

Hoạt động 2:Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của thức ăn(10’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung bài học

- GV yêu cầu HS đọc thông tin, phân tích cho HS thấy được giá trị năng lượng của các chất: Prôtêin, Lipít, Gluxit. GV cho HS kể tên 1 số loại thực phẩm giàu các chất trên.

- Sự phối hợp các loại thức ăn trên có ý nghĩa gì?

- Vậy, giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn biểu hiện như thế nào?

 

 

 

* Chú ý: trong các loại chất dinh dưỡng, thì lipit cung cấp nhiều năng lượng nhất, protein cung cấp năng lượng ít hơn so với gluxit nên khi ăn chúng ta không nên ăn quá nhiều thức ăn có nguồn gốc lipit để tránh béo phì.

- HS tự rút ra kết luận

- Gv yêu cầu hs hoàn thành bảng( SG)

- Hs làm bài theo ý hiểu, gv nhận xét và cho điểm.

=> Cá nhân HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi. Lớp trao đổi thống nhất ý kiến: Sự phối hợp các loại thức ăn sẽ cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

=> Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện ở thành phần các chất hữu cơ, muối khoáng, vitamin và năng lượng calo chứa trong nó.

2. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn biểu hiện ở:

+ Thành phần các chất.

+ Năng lượng chứa trong nó.

- Cần phối hợp các loại thức ăn để cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể.

Hoạt động 3. Tìm hiểu nguyên tắc lập khẩu phần ăn( 10’)

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung bài học

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi lệnh trang 114?

 

 

- HS rút ra kết luận.

- GV chốt kiến thức.

SGK

- Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung

=> Hs suy nghĩ trả lời, đạt:

+ Khẩu phần là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

+ Cần lập khẩu phần ăn để cung cấp 1 lượng đủ cần thiết cho cơ thể.

¸

3. Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần

 

 

* Kết luận:

- Khẩu phần là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

- Nguyên tắc lập khẩu phần:

+ Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

+ Đảm bảo cung cấp đủ chất, đủ lượng, đủ năng lượng cho cơ thể

Giáo án môn Sinh học 8

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Nêu được nguyên nhân của sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở các đối tượng khác nhau.
  • Phân biệt được giá trị dinh dưỡng có ở các loại thực phẩm chính.
  • Xác định được cơ sở và nguyên tắc xác định khẩu phần ăn.
  • Trình bày nguyên tắc lập khẩu phần đảm bảo đủ chất và lượng.

2. Kĩ năng: Phát triển kĩ năng quan sát và vận dụng kiến thức vào đời sống.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tiết kiệm nâng cao chất lượng cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Tranh ảnh các nhóm thực phẩm chính. Tranh tháp dinh dưỡng.

2. Học sinh: Bảng phụ lục ghi giá trị dinh dưỡng của 1 số loại thức ăn. Chuẩn bị trước bài mới

III. Hoạt động dạy - học.

1. Kiểm tra bài cũ:

*Câu 1: Vitamin và muối khoáng có vai trò như thế nào đối với cơ thể?

Làm thế nào để cung cấp đủ vitamin cho cơ thể?

* Đặt vấn đề: Tại sao thể lực của người Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới là không tốt? Phải chăng chúng ta ăn uống không đúng tiêu chuẩn? Vậy tiêu chuẩn ăn uống là gì? Làm thế nào để ăn uống đúng tiêu chuẩn?

2. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

Hoạt động 1:

-GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin, đọc bảng: “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” → Trả lời câu hỏi:

· Nhu cầu dinh dưỡng ở các lứa tuổi khác nhau như thế nào? Vì sao có sự khác nhau đó?

· Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng ở mỗi cơ thể phụ thuộc những yếu tố nào?

-Học sinh tự thu nhận thông tin, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi:

-Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác bổ sung

-Học sinh tự thu nhập thông tin, quan sát tranh vận dụng kiến thức vào thực tế, thảo luận nhóm, nhóm khác nhận xét bổ sung → đáp án:

-GV tổng kết lại những nội dung thảo luận.

· Vì sao trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển chiếm tỉ lệ cao?

HS: tự thu nhập thông tin, quan sát tranh vận dụng kiến thức vào thực tế, thảo luận nhóm, nhóm khác nhận xét bổ sung → đáp án

- Ở các nước đang phát triển chất lượng cuộc sống của người dân còn thấp → trẻ em bị suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ cao

Hoạt động 2:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK và trả lời câu hỏi:

? Giá trị dinh dưỡng của thức ăn biểu hiện như thế nào?

- GV treo tranh các nhóm thực phẩm

- Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập:

Loại thực phẩm

Tên thực phẩm

+ Giàu Gluxít

+ Giàu prôtêin

+ Giàu lipit

+ Nhiều vitamin và muối khoáng

 

? Sự phối hợp các loại thức ăn trong bữa ăn có ý nghĩa gì?

Hoạt động 3

- GV yêu cầu HS đọc SGK.

?Khẩu phần là gì?

- Yêu cầu HS thảo luận:

?Lập khẩu phần ăn tuân theo những nguyên tắc nào?

? Khẩu phần ăn uống của người mới ốm khỏi có gì khác người bình thường?

- Người mới ốm khỏi cần thức ăn bổ dưỡng để tăng cường phục hồi sức khỏe.

? Vì sao trong khẩu phần ăn uống nên tăng cường rau quả tươi?

? Để xây dựng khẩu phần ăn uống hợp lí cần dựa trên căn cứ nào? Vì sao?

? Vì sao những người ăn chay vẫn khoẻ mạnh?

- Họ dùng sản phẩm từ thực vật như: đậu, vừng, lạc chứa nhiều prôtêin, lipít

I. Nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

- Nhu cầu dinh dưỡng của từng người không giống nhau và phụ thuộc vào các yếu tố:

+ Giới tính: Nam > nữ.

+ Lứa tuổi: Trẻ em > người già.

+ Dạng hoạt động lao động: Lao động nặng > lao động nhẹ

+ Trạng thái cơ thể: Người kích thước lớn nhu cầu dinh dưỡng > người có kích thước nhỏ.

+ Người ốm cần nhiều chất dinh dưỡng hơn người khoẻ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Giá trị dinh dưỡng của thức ăn

*Kết luận:

- Giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn biểu hiện ở:

+ Thành phần các chất.

+ Năng lượng chứa trong nó.

- Cần phối hợp các loại thức ăn để cung cấp đủ các chất cần thiết cho cơ thể.

 

 

III. Khẩu phần và nguyên tắc lập khẩu phần

- Khẩu phần là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.

- Nguyên tắc lập khẩu phần:

+ Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng của thức ăn.

+ Đảm bảo cung cấp đủ chất, đủ lượng,

----------------------------------------

Trên đây VnDoc xin giới thiệu Giáo án môn Sinh học 8 bài 38: Tiêu chuẩn ăn uống - Nguyên tắc lập khẩu phần theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 8, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 8 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới

Đánh giá bài viết
1 628
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 8

Xem thêm