Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 58

Giáo án môn Sinh học 8

Giáo án môn Sinh học lớp 8 bài 58: Giới thiệu chung hệ nội tiết bao gồm tất cả nội dung giảng dạy trong chương trình học lớp 8 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Phân biệt được tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.
  • Nêu được các tuyến nội tiết chính của cơ thể và vị trí của chúng.
  • Trình bày được vai trò và tính chất của các sản phẩm tiết của tuyến nội tiết từ đó nêu rõ được tầm quan trọng của tuyến nội tiết với đời sống.

2. Kĩ năng: Có kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3.T hái độ: Có ý thức vệ sinh, giữ gìn sức khoẻ

II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: H.55.1 - 3.

2. Học sinh: Đọc trước bài ở nhà

III. Hoạt động dạy - học.

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bài cũ: không

* Đặt vấn đề: Ngoài cơ chế thần kinh, các cơ quan trong cơ thể còn chịu sự chi phối hoạt động theo cơ chế thể dịch. Thành phần nào đóng vai trò chính trong cơ chế thể dịch?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

GHI BẢNG

Hoạt động 1:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi: Hệ nội tiết có đặc điểm gì?

Hoạt động 2:

- GV treo H.55.1 - 2, yêu cầu HS quan sát, thảo luận, trả lời câu hỏi:

+ Nêu sự khác biệt giữa tuyến nội tiết với tuyến ngoại tiết?

+ Kể tên các tuyến mà em đã biết? Chúng thuộc loại tuyến nào? Vì sao?

- GV tổng hợp ý kiến của các nhóm, cho toàn lớp trao đổi, hoàn thiện kiến thức.

- GV yêu cầu HS quan sát H.55.3: Nêu tên và vị trí của các tuyến nội tiết?

Hoạt động 3

GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Hoocmon có những tính chất gì?

HS phát biểu,

Lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.

- GV phân tích thêm bằng các ví dụ thực tế.

- Trong trường hợp cơ thể bình thường chúng ta có thể phát hiện được vai trò của hoocmon không? Vậy chúng ta chỉ thấy được vai trò của hoocmon khi nào?

Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung

I. Đặc điểm hệ nội tiết

- Tuyến nội tiết sản xuất hoocmon theo đường máu đến cơ quan đích.

II. Phân biệt tuyến nội tiết với ngoại tiết

- Tuyến ngoại tiết: Chất tiết theo ống dẫn tới các cơ quan tác động.

- Tuyến nội tiết: Chất tiết ngấm vào máu tới cơ quan đích.

- Một số tuyến vừa làm nhiệm vụ nội tiết vừa làm nhiệm vụ ngoại tiết: Tuyến tụy, tuyến sinh dục.

- Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết là hoocmon.

III. Hoocmon

1. Tính chất của hoocmon

- Tính đặc hiệu: Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng tới một hay một số cơ quan xác định.

- Hoạt tính sinh học cao: chỉ cần một lượng nhỏ đã gây ra tác động.

- Không mang tính đặc trưng cho loài: Các loài khác nhau có hoocmon giống nhau.

2. Vai trò của hoocmon

- Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể.

- Đièu hòa các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.

* Kết luận chung: SGK

Đánh giá bài viết
1 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 8 Xem thêm