Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

A. LÝ THUYẾT

I. CÁC PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Ở NGƯỜI

- Phản xạ có điều kiện có thể được hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Ví dụ:

+ Phản xạ mút tay ở trẻ

+ Trẻ nghe tiếng hát ru kết hợp với nhịp vỗ đều làm trẻ ngủ

+ Mùi sữa thơm cùng với vòng tay mẹ dấu hiệu để trẻ nhận ra mẹ, dần phân biệt được người lạ và người quen

- Đa số các phản xạ trên đều dần dần bị ức chế và hình thành các phản xạ mới khi trẻ lớn dần.

- Bên cạnh việc hình thành phản xạ mới thì cũng xảy ra quá trình ức chế phản xạ, nếu phản xạ đó không còn cần thiết với đời sống.

- Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện là hai quá trình thuận nghịch có mối quan hệ mật thiết với nhau.

→ Giúp cơ thể thích nghi với điều kiện sống luôn thay đổi.

- Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, tập quán, nếp sống tốt chính là sự kết hợp của 2 quá trình hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện.

II. VAI TRÒ CỦA TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT

1. Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao

- Người không chỉ tiết nước bọt khi nhìn thấy thức ăn mà khi ta nghe nói đến 1 loại thức ăn ngon hoặc thức ăn có vị chua (khế, chanh…) ta cũng tiết nước bọt.

- Người biết chữ khi đọc những hàng chữ hoặc đoạn văn in trong sách báo có thể bộc lộ cảm xúc (vui, buồn, phẫn nộ…)

→ Tiếng nói và chữ viết có thể giúp ta mô tả sự vật, trình bày các hiện tượng mà không cần có sự vật cũng làm cho người nghe, người đọc tưởng tượng được.

→ Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2, chúng có thể gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

Giúp con người tích lũy ngày càng nhiều kinh nghiệm và trở thành kho tàng quý báu của nhân loại → xây dựng xã hội ngày một văn minh.

III. TƯ DUY TRỪU TƯỢNG

- Nhờ có tiếng nói và chữ viết, con người đã trừu tượng hóa các sự vật, các hiện tượng cụ thể.

- Từ những cái chung của sự vật, con người khái quát hóa chũng thành khái niệm được diễn đạt bằng các từ và hiểu được nội dung ý nghĩa của nó .

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

- Con người có khả năng phân tích các sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh dựa trên những khái niệm mà không cần tiếp xúc với thực tiễn.

Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

- Khả năng khái quát hóa và trừu tượng hóa là cơ sở tư duy trừu tượng chỉ có ở người.

B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hóa chính là

A. kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

B. kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.

C. kết quả của quá trình hình thành phản xạ có điều kiện.

D. kết quả của quá trình ức chế các phản xạ không điều kiện.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Ở người, học tập, rèn luyện, xây dựng các thói quen, các tập quán tốt, nếp sống văn hóa chính là Kết quả của quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.

Câu 2: Điều nào dưới đây là không đúng?

A. Phản xạ có điều kiện có thể hình thành ở trẻ em từ rất sớm.

B. Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều.

C. Phản xạ không điều kiện khi nào lớn lên mới được hình thành.

D. Bên cạnh việc thành lập các phản xạ mới cũng xảy ra quá trình ức chế phản xạ.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Phản xạ không điều kiện sinh ra đã có, tức là được hình thành từ khi mới sinh ra.

Câu 3: Tiếng nói và chữ viết là

A. Tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

B. Kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng.

C. Là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao, là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật, hiện tượng, là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau.

Câu 4: Cùng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2 là

A. Thính giác và tiếng nói.

B. Tiếng nói và chữ viết.

C. Ngôn ngữ.

D. Nghe, nói, đọc, viết.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tiếng nói và chữ viết cùng là tín hiệu của sự vật nhưng thuộc hệ thống tín hiệu thứ2.

Câu 5: Ví dụ nào dưới đây có sự tham gia của hệ thống tín hiệu thứ 2?

A. Thí nghiệm của Paplop.

B. Tiết nước bọt khi nghe đến chữ “chanh”.

C. Tiết nước bọt khi ăn chanh.

D. Chạy nhanh bị toát mồ hôi.

Chọn đáp án: B

Giải thích: Tiết nước bọt khi nghe đến chữ “chanh” vì khi nghe ta liên tưởng đến bị chua của nó nếu đã từng ăn.

Câu 6: Nhờ có tiếng nói và chữ viết mà con người có thể

A. trao đổi kinh nghiệm với nhau.

B. giao lưu với các dân tộc trên thế giới.

C. học tập và rèn luyện dễ dàng hơn.

D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tiếng nói và chữ viết giúp con người trao đổi kinh nghiệm với nhau, giao lưu với các dân tộc trên thế giới và cùng nhau học tập rèn luyện dễ dàng hơn.

Câu 7: Phương án nào dưới đây không thuộc vai trò của chữ viết và tiếng nói?

A. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người trao đổi kinh nghiệm với nhau.

B. Tiếng nói và chữ viết giúp các dân tộc trên thế giới giao lưu học hỏi lẫn nhau.

C. Tiếng nói và chữ viết cùng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao.

D. Tiếng nói và chữ viết là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi con người.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Tiếng nói và chữ viết là yếu tố quyết định sự thành công của mỗi con người không thuộc vai trò của tiếng nói và chữ viết.

Câu 8: Tiếng nói và chữ viết là cơ sở cho

A. Tư duy trừu tượng.

B. Tư duy bằng khái niệm.

C. Tư duy trừu tượng và tư duy bằng khái niệm.

D. Khả năng khái quát hóa.

Chọn đáp án: C

Giải thích: Tiếng nói và chữ viết là cơ sở cho tư duy trừu tượng và tư duy bằng khái niệm.

Câu 9: Điền từ còn thiếu: “Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình … quan hệ mật thiết với nhau.”

A. Thuận nghịch. B. Song song. C. Đối lập. D. Khác nhau.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau.

Câu 10: Đâu là ví dụ chứng minh phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ khi còn nhỏ?

A. Nghe tiếng hát ru sẽ ngủ.

B. Nhận ra mẹ từ mùi sữa mẹ.

C. Dần phân biệt được người lạ với người quen.

D. Cả 3 đáp án trên.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Ví dụ chứng minh phản xạ có điều kiện đã được hình thành từ khi còn nhỏ: nghe tiếng hát ru sẽ ngủ, nhận ra mẹ từ mùi sữa mẹ, dần phân biệt được người lạ với người quen.

Với nội dung bài Hoạt động thần kinh cấp cao ở người các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức các phản xạ có điều kiện ở người, vai trò của tiếng nói và chữ viết, tư duy trừu tượng...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 8 bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 8, Giải Vở BT Sinh Học 8, Chuyên đề Sinh học 8, Giải bài tập Sinh học 8, Tài liệu học tập lớp 8, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 8đề thi học kì 2 lớp 8 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
7 2.583
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Sinh học 8 Xem thêm