Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 52 trang 166: Hãy xác định xem trong các ví dụ nêu dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện và đâu là phản xạ có điều kiện và đánh dấu (X) vào cột tương ứng ở bảng 52-1.

- Hãy tìm thêm ít nhất 2 ví dụ cho mỗi loại phản xạ.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52

- Tìm thêm 2 ví dụ cho mỗi loại phản xạ:

+ Có điều kiện: học sinh làm toán, dùng thuốc nhỏ mắt khi mắt bị ngứa.

+ Không điều kiện: lạnh khiến cơ chân lông co lại, em bé bú sữa mẹ.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 52 trang 167: Dựa vào hình 52-3A và B kết hợp với hiểu biết của em về quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện, hãy trình bày quá trình thành lập và ức chế phản xạ có điều kiện đã thành lập để thành lập một phản xạ mới qua một ví dụ tự chọn.

Trả lời:

- Hình thành phản xạ bằng cách bỏ một con chuột vào chuồng với nút đỏ và không cho chuột thức ăn. Nếu ấn vào nút đỏ sẽ có thức ăn. Sau nhiều lần nhấn vào nút này, chú chuột sẽ có thức ăn.

- Hình thành phản xạ: chú chuột khi đói sẽ ấn vào nút này để có thức ăn → sau đó, bỏ chức năng này ở nút đỏ → chuột nhấn vào nút này vẫn không có thức ăn → sau nhiều lần đói, ấn vào nút vẫn không có thức ăn → phản xạ có điều kiện đã hình thành trước đó bị ức chế.

Trả lời câu hỏi Sinh 8 Bài 52 trang 167: Dựa vào sự phân tích các ví dụ nêu ở mục I và những hiểu biết qua ví dụ trình bày ở mục II, hãy hoàn thành bảng 52-2, so sánh tính chất của hai loại phản xạ sau đây:

Trả lời:

Giải bài tập SGK Sinh học 8 bài 52

Câu 2 trang 168 Sinh học 8: Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để hình thành có kết quả.

Trả lời:

- Khi cho gà ăn kết hợp với gõ mõ làm nhiều lần như vậy ở gà hình thành được phản xạ có điều kiện: “tiếng mõ là tín hiệu gọi ăn”, nên khi nghe mõ là gà chạy về ăn. Sở dĩ như vậy là do giữa vùng thính giác và vùng ăn uống trên vỏ não đã hình thành đường liên hệ tạm thời. Tuy nhiên, nếu gõ mõ gà chạy về mà không được ăn nhiều lần thì về sau có nghe tiếng mõ gà cũng không chạy về nữa. Đó là do đường liên hệ tạm thời giữa vùng thính giác và vùng ăn uống không được củng cố nên đã mất.

- Điều kiện để hình thành có kết quả: thường xuyên củng cố phản xạ để củng cố đường liên hệ tạm thời.

Câu 3 trang 168 Sinh học 8: Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Trả lời:

- Đối với động vật: đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.

- Đối với con người: đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.

Đánh giá bài viết
1 1.617
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Sinh học 8 ngắn nhất Xem thêm